Rozmowa numeru: 20 lat samorządu

Jesteśmy na wyższym poziomie

Samorządowcy w ostatnich latach pokazali, że nie tylko świetnie zarządzają funduszami, które mają w swoich budżetach, ale potrafią też skutecznie sięgać po środki zewnętrzne, np. unijne. I efekty tego widać wyraźnie na całym Mazowszu – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

14 lat Funduszy Europejskich

Mazowsza nikt nie zatrzyma

W obecnej perspektywie finansowej jesteśmy na półmetku wdrażania środków europejskich. Wszystko jest w toku, trwa. Natomiast poprzedni okres programowania obfitował w wiele działań, które zostały wykonane, pomimo napotykanych dużych problemów – zarówno organizacyjnych, jak i finansowych. Beneficjenci bardzo się starali i osiągnęli sukcesy – mówi Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

14 lat Funduszy Europejskich

Poprzeczka idzie w górę

Na innowacyjność składają się nie tylko działania przedsiębiorców, którzy tworzą innowacje, ale też zaangażowanie lokalnych władz na rzecz budowania odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Dyskusję, jak to robić, rozpoczęliśmy 10 lat temu i ona ciągle trwa, ewoluuje – mówi Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

14 lat Funduszy Europejskich

Najważniejsi są ludzie

Problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego wciąż są obecne w mazowieckich domach. Są to zjawiska złożone i wielowymiarowe, a przeciwdziałanie im wymaga zintegrowanego podejścia i kompleksowych działań na różnych szczeblach. Celem Unii Europejskiej jest walka z wykluczeniem społecznym, dlatego duże wsparcie kierowane jest właśnie na działania z zakresu integracji społecznej oraz zatrudnienia – mówi Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w MJWPU.

Nowy budżet UE 2021-2027

Co przed nami

Dyskusja nad unijnym budżetem to tak naprawdę dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej. Czy nadal ma ona hojnie wspierać rozwój regionów, zwłaszcza tych biedniejszych, czy za wspólnotowe pieniądze mamy podejmować współczesne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne, migracja i obronność? Dyskusja jest gorąca i wprowadziła wyraźne podziały wśród zwolenników poszczególnych scenariuszy. Czasu na kompromis pozostaje coraz mniej.

Polityka spójności na Mazowszu

Bilans zmian

Mazowsze to jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat o jedną trzecią zmniejszyliśmy dystans do unijnej średniej. W ogromnym stopniu to efekt wykorzystania funduszy, które trafiły do nas w ramach polityki spójności.

Debeściak: mój blog

Jak wzrastać?

Firmy zakłada się dziś dużo łatwiej niż 10-15 lat temu. Przepisy są bardziej czytelne, a urzędy bardziej przyjazne. Formy wspierania przedsiębiorczości przeszły ewolucję – fundusze unijne pomagają dziś przeprowadzić bardziej skomplikowane procesy w rozwoju firm. Ostatnie badania społeczne pokazują jednak, że spadła skłonność Polaków do pracy na własny rachunek.