Mazowsza nikt nie zatrzyma


W obecnej perspektywie finansowej jesteśmy na półmetku wdrażania środków europejskich. Wszystko jest w toku, trwa. Natomiast poprzedni okres programowania obfitował w wiele działań, które zostały wykonane, pomimo napotykanych dużych problemów – zarówno organizacyjnych, jak i finansowych. Beneficjenci bardzo się starali i osiągnęli sukcesy – mówi Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Poprzeczka idzie w górę


Na innowacyjność składają się nie tylko działania przedsiębiorców, którzy tworzą innowacje, ale też zaangażowanie lokalnych władz na rzecz budowania odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Dyskusję, jak to robić, rozpoczęliśmy 10 lat temu i ona ciągle trwa, ewoluuje – mówi Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Najważniejsi są ludzie


Problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego wciąż są obecne w mazowieckich domach. Są to zjawiska złożone i wielowymiarowe, a przeciwdziałanie im wymaga zintegrowanego podejścia i kompleksowych działań na różnych szczeblach. Celem Unii Europejskiej jest walka z wykluczeniem społecznym, dlatego duże wsparcie kierowane jest właśnie na działania z zakresu integracji społecznej oraz zatrudnienia – mówi Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w MJWPU.