Co przed nami


Dyskusja nad unijnym budżetem to tak naprawdę dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej. Czy nadal ma ona hojnie wspierać rozwój regionów, zwłaszcza tych biedniejszych, czy za wspólnotowe pieniądze mamy podejmować współczesne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne, migracja i obronność? Dyskusja jest gorąca i wprowadziła wyraźne podziały wśród zwolenników poszczególnych scenariuszy. Czasu na kompromis pozostaje coraz mniej.