Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z pierwszym w tym roku wydaniem biuletynu „Nasz Region”. Tematem przewodnim numeru są innowacje i współpraca nauki z biznesem.

W zamieszczonej w numerze rozmowie prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwraca uwagę, że Polska znajduje się obecnie w czołówce państw Unii Europejskiej o największej dynamice wzrostu nakładów publicznych na badania i rozwój (B+R). W ostatnich latach wzrost tych wydatków był o prawie 40 proc. wyższy od tempa wzrostu PKB. Ale nie tylko pieniądze są tu istotnym czynnikiem. Skuteczny dialog przedsiębiorców z naukowcami zwiększa szanse na osiągnięcie równowagi pomiędzy podażą ze strony świata nauki a popytem po stronie przemysłu. Dzięki stale rosnącemu eksportowi być może za 15 lat wyprzedzimy wiele państw europejskich. Potencjał naszych zespołów badawczych jest ogromny i odpowiednio wykorzystany pozwoli nam dyktować tempo rozwoju technologicznego w wielu obszarach, szczególnie przemysłów przyszłości. Warunkiem wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki jest stworzenie takich możliwości nauce, by jej rozwój był możliwie swobodny. Współpraca na linii nauka-biznes musi być poszerzona o trzeci element – państwo.

W każdym wydaniu „Naszego Regionu” pokazujemy dobre praktyki projektów zrealizowanych dzięki wsparciu WRPO. Jeden z najnowocześniejszych w Wielkopolsce ośrodków biomedycznych – Nickel BioCentrum – otwarto w Złotnikach k. Poznania. Skupione wokół niego firmy prowadzą dziś wspólnie kilkanaście innowacyjnych projektów. Rozwój nanotechnologii i nanomateriałów wpływa na poprawę komfortu życia. Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi materiałami do produkcji implantów z nanostrukturą prowadzi Politechnika Poznańska, która – korzystając z dotacji WRPO – kupiła do swych laboratoriów urządzenia nowej generacji. Teraz będzie mogła wykonywać więcej badań na potrzeby przemysłu.

Dobiegł końca proces konsultacji i akceptacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na poziomie krajowym. Ostateczny jego kształt poznamy za kilka miesięcy. Będzie wynikiem negocjacji z Komisją Europejską. Jeśli rozmowy przebiegną sprawnie, dokument zostanie przyjęty w trzecim kwartale br.

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego