PROJEKTY DLA WIELKOPOLSKI

Badania i rozwój w praktyce

W ubiegłym roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego umożliwił składanie propozycji projektów strategicznych dla rozwoju regionu. Do UMWW wpłynęło co najmniej kilka interesujących projektów z zakresu B+R (Badania + Rozwój), które planowane są do realizacji w jednostkach naukowych lub w przedsiębiorstwach. Nie można obecnie wskazać przykładów konkretnych inwestycji innowacyjnych B+R przewidzianych do realizacji w ramach WRPO 2014+, ponieważ muszą one być powiązane z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, nad wyłonieniem których prace nadal trwają.

W Wielkopolsce już od dawna realizowane są projekty dofinansowane z WRPO, w których wykorzystywane są innowacyjne rozwiązania. Przykłady? Park Technologiczny Delphi, nowoczesne aparaty badawcze zakupione przez Politechnikę Poznańską czy pierwszy niepubliczny park technologiczny w Polsce, wspierający rozwój biomedycyny, biotechnologii i Life Science. To tylko kilka wybranych projektów, które stawiają na prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez działy B+R w innowacyjnych przedsiębiorstwach, jak i przez wysoce wyspecjalizowane jednostki działające na uczelniach technicznych.