PROJEKTY DLA WIELKOPOLSKI

Badania i rozwój w praktyce: Wykorzystać potencjał

Podpoznańskie Nickel BioCentrum postawiło na nowoczesną infrastrukturę w zakresie badań i rozwoju, specjalistyczną i kompleksową obsługę firm biotechnologicznych oraz ich współdziałanie. Tylko tyle i aż tyle.

Krzemowa. Nie, nie Dolina. Jedynie ulica w podpoznańskich Złotnikach. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by na znacznie mniejszą skalę –Wielkopolski, a może i kraju − powtórzyła w przyszłości fenomen amerykańskiego centrum nowych technologii. A to za sprawą znajdującego się tu Nickel Technology Park Poznań (NTPP), pierwszego niepublicznego parku technologicznego w Polsce, stawiającego na rozwój nowoczesnych technologii.

Filozofia, która legła u podstaw jego powstania, opiera się na przekonaniu, że aby stworzyć tym branżom optymalne warunki rozwoju, trzeba zapewnić działającym w nich firmom nie tylko kapitał, ale również odpowiednią, nowoczesną infrastrukturę (także – a może przede wszystkim − w dziedzinie badań i rozwoju) oraz możliwość szeroko pojętej kooperacji.

Dla branży Bio/Med rolę taką ma spełniać Nickel BioCentrum, działające w ramach NTPP i będące efektem wartego 21,5 mln zł projektu „Budowa Centrum Biotechnologii – ośrodka rozwoju specjalistycznych usług dla firm z sektora biotechnologicznego”, dofinansowanego w połowie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

− Dlaczego powołaliśmy akurat Nickel BioCentrum? Bo jest to zgodne ze strategią rozwoju naszego parku technologicznego. Ale również dlatego, że taka była potrzeba. Działamy w regionie, który z jednej strony ma duży potencjał biotechnologiczny, z drugiej zaś – słabo rozwiniętą branżę Bio/Med, z małymi firmami, najczęściej nowo powstałymi na bazie projektów uczelnianych – tak o genezie powstania ośrodka mówi Urszula Mikiewicz, koordynator projektu. A Maciej Wierzbicki z Nickel BioCentrum dodaje, że po niespełna półtora roku działalności można powiedzieć, że odpowiada ono na potrzeby branży i już teraz przynosi wymierne efekty.

Skupione wokół BioCentrum firmy prowadzą dziś wspólnie kilkanaście innowacyjnych projektów. Są wśród nich przedsięwzięcia z zakresu biotechnologii medycznych, biotechnologii tworzonych na potrzeby weterynarii i biotechnologii żywności funkcjonalnej oraz przedsięwzięcia dotyczące nowych rozwiązań kosmetycznych.

Każdy z realizowanych projektów biotechnologicznych został wcześniej oceniony przez specjalistów z Nickel BioCentrum, między innymi pod kątem jego użyteczności, innowacyjności oraz – co nie mniej ważne – opłacalności dla wszystkich zaangażowanych w niego podmiotów. Także dla uczestniczących w konsorcjach uczelni wyższych i innych instytucji naukowych (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach itd.), które są „dostawcami” wiedzy i kompetencji. Takie podejście to w Polsce novum. Od lat mówi się co prawda sporo o konieczności ścisłego współdziałania nauki i biznesu, ale rzeczywistość wciąż pozostawia wiele do życzenia.

Każdy z realizowanych projektów biotechnologicznych został wcześniej oceniony przez specjalistów z BioCentrum, pod kątem jego użyteczności, innowacyjności oraz opłacalności dla wszystkich zaangażowanych w niego podmiotów

− Umiemy nie tylko docenić i wycenić zgłaszane do nas projekty, ale również połączyć naukowy idealizm z biznesowym realizmem, tak by spotkały się w pół drogi dla dobra uczelni i instytucji naukowych oraz przedsiębiorców – deklaruje Maciej Wierzbicki.

I dla dobra nas wszystkich – wypada dodać. Ponieważ z efektów udanej współpracy świata nauki i biznesu korzysta bezpośrednio lub pośrednio każdy z nas, zwykłych konsumentów.