FUNDUSZE 2014-2020

Pod lupą Komisji

Wielkopolska jako jeden z pierwszych polskich regionów zakończyła proces konsultacji i akceptacji Regionalnego Programu Operacyjnego na poziomie krajowym. Teraz WRPO 2014+ biorą pod lupę urzędnicy Komisji Europejskiej. Negocjacje programu z Brukselą potrwają przez najbliższe kilka miesięcy.

Ile euro dla Wielkopolski?

Dopiero pod koniec ubiegłego roku poznaliśmy dokładną kwotę, jaką otrzymamy z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020. W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące, wynegocjowana w lutym podczas szczytu Rady Europejskiej kwota 72,9 mld euro dla Polski wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi 82,3 mld euro. Dodatkowo, otrzymamy ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży. Oznacza to, że w najbliższych 7 latach możemy liczyć na ponad 82,5 mld euro.

W ramach programów operacyjnych do dyspozycji będziemy mieć ponad 76,8 mld euro. Samorządy województw będą zarządzać większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy – w latach 2007-2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. całej puli. Do województwa wielkopolskiego trafi prawie 2,448 mld euro.

Umowa Partnerstwa

Krokiem milowym dla całego systemu przygotowań do perspektywy finansowej 2014-2020 było zaakceptowanie 8 stycznia br. przez Radę Ministrów projektu Umowy Partnerstwa oraz projektów krajowych programów operacyjnych. Umowa Partnerstwa jest najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli funduszy europejskich. Jest rodzajem kontraktu, który Polska zawiera z Komisją Europejską. Wskazane są w nim cele rozwojowe, które chcemy osiągnąć dzięki funduszom. Oprócz układu programów operacyjnych, przewidzianych na lata 2014-2020, projekt zawiera także analizę potrzeb rozwojowych Polski, jak również cele i priorytety działań w ujęciu terytorialnym i tematycznym wraz z podstawowymi wskaźnikami realizacji. Podczas ich opracowywania uwzględniono opinie partnerów gospodarczych i społecznych, jak również efekty spotkań grup roboczych i debat eksperckich. W konsultacjach społecznych dokumentów wzięło udział łącznie ponad 10,5 tys. osób. Rozpoczęcie negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską było ważnym sygnałem dla województw, gdyż zgodnie z harmonogramem przygotowań do nowej perspektywy od tego czasu zostały trzy miesiące na wysłanie programów regionalnych do Brukseli.

Programy krajowe

Równolegle do Umowy Partnerstwa przygotowywane są także krajowe programy operacyjne, których celem jest uszczegółowienie zasad i faktyczna obsługa wdrażania funduszy europejskich. W latach 2014-2020 w Polsce w ramach polityki spójności, realizowanych będzie 6 programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej. W ramach programów operacyjnych nasz kraj będzie miał do dyspozycji 320 mld zł (ponad 76,8 mld euro). Największy z nich jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z 27,5 mld euro. Będą z niego finansowane inwestycje infrastrukturalne przyczyniające się do ochrony środowiska, zdrowia i kultury.

Ponadto na szczeblu krajowym wdrażane będą:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro)
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój (4,4 mld euro)
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (2,3 mld euro)
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia (2,1 mld euro)
  • Program Pomoc Techniczna (700 mln euro).

Wysłanie projektu WRPO 2014+ odbyło się drogą elektroniczną