Szanowni Państwo,

Na lata 2014-2020 nie stworzono osobnego programu operacyjnego dotyczącego ochrony zdrowia, ale określono obszary działań preferowanych – to profilaktyka chorób, które są główną przyczyną dezaktywacji zawodowej. W nowej perspektywie finansowej mają być wdrożone ogólnopolskie programy profilaktyczne, a zadaniem samorządu regionu będzie dopilnowanie, by informacja o możliwości poddania się badaniom dotarła do pacjentów.

W końcową fazę weszły prace nad kontraktem terytorialnym. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął projekt stanowiska negocjacyjnego na rozmowy z rządem, wcześniej poddając go konsultacjom społecznym. W projekcie stanowiska negocjacyjnego zaproponowaliśmy sto jeden przedsięwzięć priorytetowych, o których realizację będziemy zabiegać podczas ostatecznych rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Miejmy nadzieję, że obie strony uzgodnią ostateczny kształt kontraktu korzystny dla wszystkich. W nowej perspektywie chcielibyśmy doprowadzić do powstania Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu. Drugim ważnym przedsięwzięciem jest ośrodek terapii protonowej przy Wielkopolskim Centrum Onkologicznym. Chcielibyśmy, by był to ośrodek ponadregionalny obsługujący pacjentów z całej Polski Zachodniej.

Większość tematów poruszanych w tym wydaniu biuletynu dotyczy służby zdrowia. Dlatego też w ramach dobrych praktyk opisujemy projekty, które otrzymały wsparcie w ramach WRPO 2007-2013. Wielkopolskie Centrum Onkologii zakupiło aparaturę do radiologicznej diagnostyki nowotworów oraz cyfrowego opracowania i archiwizacji wyników badań. Gabinet Rehabilitacyjny E&M Ewy Gieburowskiej w Gnieźnie oferuje zabiegi oparte na najnowszych technologiach fizjoterapeutycznych. Modernizacja Szpitala Powiatowego ZOZ w Gostyniu przyczyniła się do wzrostu dostępności i poprawy jakości usług świadczonych przez placówkę. To projekty pokazujące, że w ochronę zdrowia warto inwestować z funduszy unijnych.

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego