Szanowni Państwo,

Prace nad Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 weszły w decydującą fazę. Po ostatecznych uzgodnieniach zapisów programu na poziomie regionalnym i krajowym w przyszłym roku czekają nas negocjacje z Komisją Europejską. W sprawach, które od nas zależą, staramy się ściśle trzymać harmonogramu, gdyż wiemy, że szybkie zakończenie negocjacji da nam więcej czasu na opracowanie szczegółowych dokumentów oraz przygotowanie Urzędu Marszałkowskiego do wdrażania nowego WRPO 2014+. To bardzo duże wyzwanie dla sporej części pracowników naszego urzędu. Wiemy już bowiem, że w latach 2014-2020 będziemy mieli więcej zadań związanych z dystrybucją unijnych pieniędzy. Na początku musimy dotrzeć z informacją o nowych możliwościach finansowania do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów, następnie będziemy ich zachęcać do przygotowywania projektów przedsięwzięć, które będą mogły być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego. Od początku musimy zadbać o zapewnienie odpowiednich efektów unijnej interwencji. W nowej perspektywie Komisja Europejska kładzie większy nacisk na rezultaty. Będzie je na bieżąco sprawdzać, a w 2019 r. zostaniemy rozliczeni z realizacji większości programu. Mam nadzieję, że wyniki okażą się na tyle pozytywne, że zatrzymamy tzw. rezerwę wykonania.

Praktycznie w każdym wydaniu „Naszego Regionu” przekazujemy dobre przykłady projektów zrealizowanych dzięki pożyczkom lub poręczeniom przyznanym w ramach instrumentów zwrotnych. W tym numerze prezentujemy m.in. trzy najnowsze projekty, które otrzymały preferencyjne dofinansowanie z programu JESSICA. Nasze województwo jako pierwsze w Polsce rozpoczęło w 2009 r. wdrażanie tej inicjatywy. Z perspektywy lat widać, jak ogromny potencjał mają te projekty. Co ważne, JESSICA koncentruje się na projektach rewitalizacyjnych, w których obok czysto inwestycyjnego elementu bardzo ważny jest aspekt społeczny, mobilizujący lokalną społeczność.

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego