DODATEK

Kontrakt terytorialny


Kontrakt terytorialny jest nowym pomysłem, który po raz pierwszy będzie realizowany w perspektywie 2014-2020. Na finansowanie przedsięwzięć w ramach kontraktu składają się zarówno fundusze europejskie, jak i środki z budżetu państwa. Są to duże projekty – co najmniej subregionalne, a często ponadregionalne i krajowe. Szacuje się, że łączna wartość projektów realizowanych w ramach kontraktu może sięgnąć 29,6 mld zł.

Na listę przedsięwzięć podstawowych wpisano m.in:

 • drogę ekspresową S-5 na wszystkich wielkopolskich odcinkach
 • obwodnice Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina
 • obwodnice Kępna i Ujścia oraz odcinek drogi od Kórnika do Ostrowa Wielkopolskiego (pod warunkiem wpisania ich do Programu Budowy Dróg Krajowych oraz dostępności środków)
 • linie kolejowe:
   • E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie oraz Wrocław – Poznań
   • C-E 65 odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo
   • nr 14 i 881 Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski
   • E 20 Warszawa – Poznań (odcinek Sochaczew – Swarzędz)
   • nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wielkopolski – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn/Durzyn – Głogów
 • kolej obsługującą obszar aglomeracji poznańskiej
 • Szpitalne Oddziały Ratunkowe w ramach nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu oraz w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej w Poznaniu (pod warunkiem wpisania na listę przedsięwzięć strategicznych Ministerstwa Zdrowia)
 • siedzibę dla Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu
 • termomodernizacje państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie wielkopolskim.

Kontrakt obejmuje także listę przedsięwzięć warunkowych, których realizacja jest uzależniona od dostępności środków finansowych. Znalazły się na niej przedsięwzięcia w zakresie: transportu drogowego (m.in. wielkopolski odcinek drogi S-10 Szczecin – Bydgoszcz, wiadukty nad ul. Inflancką i Chartowo oraz węzeł Naramowicka w Poznaniu, obwodnica Gostynia), transportu kolejowego, ochrony zdrowia (m.in. utworzenie Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu, budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu) oraz badań i rozwoju (m.in. Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie, Zintegrowany System Obserwacji Węgla, Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki).