NOWA JAKOŚĆ USŁUG TRANSPORTOWYCH

Kolej ma być szybka i nowoczesna

Koniec z wlokącymi się starymi pociągami! Takie hasło przyświecało samorządowcom naszego regionu, gdy zdecydowali w 2009 r. o powołaniu spółki Koleje Wielkopolskie. Powstanie nowego, regionalnego przewoźnika miało poprawić jakość oferowanych usług przewozów pasażerskich na kolei.

Wcześniej, przez dwa lata pasażerowie przemieszczający się na krótkich i średnich dystansach mogli korzystać z oferty spółki kolejowej Przewozy Regionalne, w której udziałowcami były samorządy regionalne. Wielkopolska miała 9,7proc. udziałów w tej spółce. Ten eksperyment nie przyniósł jednak spodziewanych efektów, pasażerowie nie byli zadowoleni z jakości świadczonych usług. Trudno też było o koordynację działań przy tak licznych właścicielach spółki (16 samorządów regionalnych). Swoistym symbolem funkcjonowania ówczesnych przewozów było to, że w pewnych okresach spośród zakupionych częściowo za pieniądze województwa wielkopolskiego nowoczesnych szynobusów nawet 70 proc. było niesprawnych. W tej sytuacji wielkopolski samorząd zdecydował o utworzeniu własnego przewoźnika, tym bardziej że już trwały procedury uzyskania dotacji na zakup nowoczesnego taboru kolejowego dla Wielkopolski.

– Zanim pojawiły się nowe pociągi podjęliśmy decyzję o zakupie i modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych, które wcześniej były dzierżawione i używane przez Przewozy Regionalne – przypomina Jerzy Kriger, dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Jednak najważniejszą inwestycją był zakup 22 nowych EZT typu Elf. To bez wątpienia największy pod względem wartości zakup inwestycyjny współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w historii wielkopolskiego samorządu. Starania o uzyskanie dofinansowania rozpoczęły się już w 2009 r., kiedy Samorząd Wielkopolski złożył do Komisji Europejskiej wniosek o dofinansowanie projektu „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”. Akceptacja wniosku oznaczała możliwość współfinansowania w 50proc. z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zakupu nowego taboru, którego wartość oszacowano na prawie 470 mln złotych.

Elfy w barwach Wielkopolski

Nowe pojazdy trakcyjne pojawiały się na torach Wielkopolski sukcesywnie. Pierwszy Elf został dostarczony przez wybranego w przetargu producenta – bydgoską PESĘ w lutym 2012 r., a ostatni niemal dokładnie dwa lata później. Nowe, szybkie pociągi zaczęły wozić podróżnych na zmodernizowanych trasach kolejowych o najlepszych parametrach szybkościowych. Obecnie Elfy znajdują się w rozkładach połączeń na trasach z Poznania do Konina i Kutna, Zbąszynia, Gniezna i Mogilna. Te nowoczesne i wygodne składy kursują z prędkością 130 km/h, gdy wyjeżdżają w trasę jako pociągi osobowe zatrzymujące się niemal na wszystkich przystankach, oraz z prędkością 160 km/h, gdy rozkład jazdy przewiduje przejazd pociągu przyspieszonego zatrzymującego się tylko na większych stacjach. W godzinach szczytu pociągi te kursują z częstotliwością co 30-40 minut.

Nowy tabor do 2020 roku

Nowy i zmodernizowany tabor używany przez Koleje Wielkopolskie (oprócz Elfów unowocześnione ETZ i spalinowe szynobusy) obejmuje 38 proc. tzw. pociągokilometrów), czyli sieci połączeń kolejowych w Wielkopolsce w powiązaniu z częstotliwością kursowania pociągów. Pozostałe 62 proc. obsługuje spółka Przewozy Regionalne.

– Postanowiliśmy złożyć propozycję Przewozom Regionalnym, by – o ile chcą wykonywać swoje usługi w Wielkopolsce – wprowadziły nowy lub zmodernizowany tabor, poprawiając w ten sposób komfort i szybkość podróży – podkreśla dyrektor Jerzy Kriger. – Dyrekcja Oddziału Wielkopolskiego PR przyjęła to wyzwanie, czego rezultatem będzie wprowadzanie od grudnia tego roku na niektórych liniach zmodernizowanych wagonów i ETZ. Te działania spowodują zwiększenie udziału nowoczesnego taboru w sieci połączeń o kolejne 23 proc.