Kontakt

Biuletyn informacyjny WRPO wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 18,
61-713 Poznań

Departament Polityki Regionalnej
ul. Szyperska 14,
61-754 Poznań
tel.: 61 62 66 300,
faks: 61 62 66 301
e-mail: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Realizacja biuletynu multimedialnego

Smartlink Sp. z o.o.

ul. Zjazd 2/4
60-653 Poznań
tel. 61 849 90 40
e-mail: biuro@smartlink.pl
www.smartlink.pl

Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013