PROJEKTY DLA WIELKOPOLSKI

Wiedza najlepszą inwestycją

Nauka jest podstawą współczesnego społeczeństwa i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego tak ważne jest, by oferta edukacyjna na każdym etapie była nowoczesna i dostosowana do zmieniającej się rzeczywistości. Realizacja projektów związanych z nauką i edukacją jest szansą nie tylko dla uczniów czy studentów, ale także dla całych miast, gmin oraz zamieszkujących je społeczności lokalnych. Wspierane przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny projekty edukacyjne są jednocześnie inwestycjami w pojedynczego człowieka, jak i przyszłość całego regionu.