PROJEKTY DLA WIELKOPOLSKI

Wiedza najlepszą inwestycją: Edukować i integrować

Od wielu lat w podpoznańskich gminach dynamicznie wzrasta liczba mieszkańców. Oznacza to, że mimo niżu demograficznego liczba uczniów w szkołach nie tylko nie spada, ale jest coraz wyższa. Do tych gmin, w których dynamika zmian jest największa, należy Rokietnica.

Wzrost liczby dzieci pociąga za sobą konieczność tworzenia nowych miejsc w szkołach. Bardzo ważna jest przy tym jakość nauczania – zdobyta wiedza i osiągnięte wyniki w poważnym stopniu zdecydują bowiem o ich starcie w dorosłe życie.

Przed 2011 r. na terenie gminy Rokietnica funkcjonowały dwa nieduże gimnazja. Po zrealizowaniu projektu „Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński, działka nr 56/2”, wspartego funduszami europejskimi kwotą ponad 4 mln zł, w gminie jest jedna duża szkoła dla 280 uczniów. Budynki wcześniej istniejących placówek można było dzięki temu przeznaczyć na potrzebujące dodatkowego miejsca szkoły podstawowe. – Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy znajduje się w centrum gminy przy nowo zbudowanej drodze. Dzięki tej inwestycji chcieliśmy dać szansę równego dostępu do wybudowanego w wysokim standardzie obiektu wszystkim naszym gimnazjalistom – wyjaśnia Danuta Potrawiak, sekretarz gminy Rokietnica.

Jednak poprawa warunków oświatowych nie była jedynym celem realizacji projektu. Na terenie gminy wciąż budują się osiedla, do których sprowadzają się nowi mieszkańcy. – Dlatego założyliśmy, że gimnazjum będzie również gminnym centrum integracyjnym, miejscem gdzie można się spotkać, zorganizować zebranie, koncert czy inne ciekawe wydarzenie scalające naszą lokalną społeczność. Obecność mieszkańców i przychylny odzew z ich strony świadczą o tym, że to się nam udaje – mówi Danuta Potrawiak. – Ważne jest też to, że nowy obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla osób na wózkach oraz ułatwiająca poruszanie się po dwukondygnacyjnym budynku winda to niezbędne minimum w tym zakresie – dodaje.

W obiekcie znajduje się profesjonalnie nagłośniona aula z zainstalowaną na stałe sceną. Regularnie odbywają się w niej imprezy dla wszystkich mieszkańców gminy. – Jedną z nich jest coroczny koncert sylwestrowo-noworoczny, podczas którego mieszkańcom, którzy wyróżnili się w ciągu roku ciekawymi i ważnymi dla życia gminy osiągnięciami, wręczane są statuetki Rokietnickiej Wierzby. Są to społecznicy, przedsiębiorcy działający w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu, działacze organizacji pozarządowych, wybitni sportowcy, ludzie kultury – wymienia sekretarz gminy. Innym ważnym wydarzeniem jest coroczny koncert z okazji inauguracji roku kulturalnego. W auli odbywają się również zebrania wiejskie. Oprócz tego aula jest użytkowana oczywiście do celów szkolnych.

Powierzchnia wszystkich pomieszczeń w nowo zbudowanym gimnazjum wynosi 2673 m kw. Lekcje odbywają się w 12 nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych, wśród których są pracownia komputerowa i laboratorium lingwistyczne do nauki języków obcych, a ponadto 6 gabinetów dydaktycznych – matematyczny, biologiczny, chemiczny, fizyczny, geograficzny oraz multimedialny. W każdej sali jest tablica multimedialna i rzutniki. Komputery z dostępem do internetu znajdują się również w szkolnej bibliotece. Budynek gimnazjum został wyposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości prawie 800 tys. zł. Oprócz auli, sal lekcyjnych i biblioteki w budynku znajdują się gabinet pielęgniarski, świetlica ze sprzętem RTV, stołówka z kuchnią, szatnia, część administracyjna, gospodarcza i socjalna, a także hol.

– Szkoła funkcjonuje dopiero 3 lata, a już liczba uczniów osiągnęła wartość docelową. Na szczęście projekt zakłada możliwość modułowej rozbudowy – mówi Danuta Potrawiak. – Najbliższa przyszłość pokaże, kiedy stanie się ona niezbędna.

Marek Rokita