PROJEKTY DLA WIELKOPOLSKI

Wiedza najlepszą inwestycją: Koła w ruch!

Kalisz ma najnowocześniejsze w Europie centrum badawcze kół zębatych, które dzięki współpracy z miejscowymi przedsiębiorstwami ma szansę stać się wzorcowym przykładem współpracy nauki z przemysłem.

Trudno sobie nawet wyobrazić, jak wyglądałoby życie bez koła zębatego. To jedno z tych urządzeń, którego wynalazcy nigdy nie poznamy i którego istnienie uważamy za tak naturalne, że nie warto się nad nim zastanawiać. Od tego roku, dzięki realizacji projektu „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” działaniu i parametrom kół zębatych, które w swoich wynalazkach wykorzystywali Arystoteles i Archimedes, niezwykle precyzyjnie będą mogli się przyjrzeć inżynierowie i studenci z miasta nad Prosną.

– Mamy teraz sprzęt najwyższej klasy i możemy wykonywać nim pomiary, których nie wykonuje się nawet w najlepszych politechnikach – mówi prof. Jan Chajda, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, do której należy najnowszy w Wielkopolsce ośrodek naukowo-badawczy. – W regionie nie było do tej pory tak zaawansowanego zespołu laboratoriów – dodaje.

W nowym Centrum firmy będą mogły przeprowadzać najprecyzyjniejsze pomiary i produkować dzięki temu coraz lepsze podzespoły

Powstanie takiego ośrodka w Kaliszu ma uzasadnienie w istnieniu w subregionie kalisko-ostrowskim Wielkopolskiego Klastra Lotniczego, do którego należy m.in. sześć zakładów działających w branży lotniczej i samochodowej, zatrudniających około 2,5 tys. osób. W nowym Centrum firmy będą mogły przeprowadzać najprecyzyjniejsze pomiary i produkować coraz lepsze podzespoły. Wkrótce mury PWSZ w Kaliszu opuszczą pierwsi inżynierowie, którzy dziś poznają tajniki mechaniki kół zębatych w Centrum. Z pewnością bez problemu znajdą pracę np. w firmach z Klastra.

Na realizację indywidualnego projektu kluczowego, realizowanego w ramach WRPO, kaliska uczelnia otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości prawie 19 mln zł. Zaledwie nieco ponad jedną czwartą kosztów pochłonęła budowa trzykondygnacyjnego obiektu o powierzchni ponad 2 tys. m kw. przy ul. Poznańskiej. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup nowoczesnego wyposażenia badawczego, które znajduje zastosowanie wyłącznie podczas projektowania rzeczywistych elementów, mających niezawodnie spełniać swoje funkcje. W Centrum znajdują się trzy laboratoria – dokładności geometrycznej, badań wytrzymałościowych oraz badań materiałowych. W laboratoriach znajdziemy specjalistyczne maszyny pomiarowe, np. zrobotyzowany optyczny skaner współrzędnościowy ze stołem obrotowym, stereoskopowy system do dynamicznego pomiaru i analizy odkształceń i deformacji 3D oraz maszynę wytrzymałościową, przyrząd do pomiaru błędów kształtu oraz przyrząd do pomiaru chropowatości i topografii powierzchni. W kaliskim Centrum można mierzyć i badać wszystkie parametry, a także testować części, które przed dopuszczeniem do eksploatacji muszą spełnić warunek najwyższej jakości i precyzji. Ten warunek można już spełnić właśnie w Kaliszu.

Uczelnia wiąże z inwestycją nadzieję na wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej i przede wszystkim – na nowe obszary współpracy z przemysłem i otoczeniem biznesu. – Spełnia się dzisiaj moje marzenie – mówił podczas otwarcia Centrum 17 października 2014 r. prof. Jan Chajda – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu otwiera pierwsze własne centrum badawcze. Radość moja jest podwójna, bo wyraża się jakby w dwóch osobach: rektora, który cieszy się z nowej inwestycji służącej rozwojowi naukowemu uczelni, i inżyniera metrologa, którego pasją są badania kół zębatych.

Marek Rokita