ROZMAITOŚCI

Zielone światło dla szpitala

Wielkopolska jest w gronie siedmiu województw najbardziej zaawansowanych w ustaleniach z Komisją Europejską dotyczących ostatecznego kształtu swoich programów operacyjnych. Jest spora szansa, że WRPO 2014+ zostanie podpisany jeszcze w tym roku.

Podczas listopadowego spotkania udało się pozytywnie przedyskutować z Komisją perspektywę współfinansowania ze środków UE budowy Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu. Komisja Europejska wyrazi zgodę na takie finansowanie, o ile projekt znajdzie się na liście potrzeb Ministerstwa Zdrowia. Do tej pory kategorycznie odrzucano możliwość realizacji nowych inwestycji w służbie zdrowia. Nadal jednak przedstawiciele Komisji zdecydowanie domagają się poprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce jako warunku dalszego inwestowania.

Marszałek Marek Woźniak przyjechał do Brukseli, aby rozmawiać z Komisją Europejską w sprawie budowy szpitala dziecięcego. Po udanych obradach powiedział: „Mam wrażenie, że udało się skruszyć mur. Teraz, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, jest szansa na unijne pieniądze. Bruksela zdobyta, czas na Warszawę”.

Źródło: UMWW

Giełda produktów finansowych JEREMIE

4 listopada br. w poznańskim Hotelu Mercure odbyła się konferencja „Giełda produktów finansowych JEREMIE” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

„Ponad 6 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce skorzystało z szansy uzyskania wsparcia finansowego, jakim jest JEREMIE” – podkreślił w swoim wystąpieniu Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne. W pierwszym z nich, „Jak pozyskać środki finansowe na rozwój biznesu? Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE” uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pośrednicy finansowi. W drugim, „Rozwinąłem firmę dzięki środkom unijnym w ramach inicjatywy JEREMIE” o swoich doświadczeniach dyskutowali przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze zwrotnych instrumentów finansowych. Ostatnim punktem programu konferencji były rozmowy B2B – stoliki eksperckie pośredników finansowych.

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na realizację JEREMIE w Wielkopolsce najwyższą w Polsce kwotę – 501 mln 300 tys. zł.