Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej transport oraz komunikacja w regionach i miastach powinna być planowana i realizowana z poszanowaniem zasady zrównoważonego i korzystnego dla środowiska rozwoju. Kryteria te spełnia kolej i dlatego największą część funduszy europejskich przeznaczaliśmy w regionie na jej modernizację i rozbudowę. Zaczęliśmy od zakupu spalinowych szynobusów, które obsługują linie niezelektryfikowane. Jednak największą inwestycją w historii wielkopolskiego samorządu był zakup 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych Elf. Szybkie, ciche i wygodne pociągi przypadły do gustu pasażerom, którzy łatwiej podejmują decyzję o wyborze tego środka transportu. Za ponad 300 mln zł wyremontowaliśmy szlaki kolejowe Poznań – Wolsztyn i Poznań –Wągrowiec. W najbliższych latach będziemy nadal pracować nad poprawą jakości transportu kolejowego i komfortu podróżowania.

Równie ważnym obszarem, w którym dzięki funduszom unijnym udało się wprowadzić wiele pozytywnych zmian, jest edukacja i szkolnictwo wyższe. Wspierane przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 projekty z tej dziedziny są inwestycjami w przyszłość regionu. To nowe szanse nie tylko dla uczniów i studentów, ale także dla naszych miast i gmin, w których pracę znajdują wykształceni absolwenci. Na łamach biuletynu opisujemy kilka wybranych projektów edukacyjnych. Na przykład Kalisz wzbogacił się o najnowocześniejsze w Europie centrum badawcze kół zębatych, w którym kształcą się studenci tamtejszej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Starostwo Powiatowe w Gostyniu postarało się o dofinansowanie na budowę nowego pawilonu ze świetnie wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu. W lepszych warunkach uczą się także gimnazjaliści – o czym przekonują opisane w biuletynie efekty projektów zrealizowanych w Malanowie i Rokietnicy.

W Wielkopolsce nie wszystkie dzieci mają równy dostęp do wczesnej edukacji. Dlatego nadal będziemy wspierać z Europejskiego Funduszu Społecznego tworzenie nowych miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego i programy edukacyjne, które zwiększą szanse dzieci z trudnościami w nauce. Szkoły zawodowe będą mogły kontynuować projekty staży i praktyk, a dofinansowanie z EFS otrzymają najlepsze projekty kursów językowych i korzystania z technologii komputerowych.

Wszystkie wspomniane inwestycje będą mogły uzyskać dofinansowanie z nowego WRPO, który będzie programem dwufunduszowym (EFRR i EFS). Kończy się decydujący etap prac nad WRPO na lata 2014-2020. Komisja Europejska wysoko oceniła projekt WRPO 2014+ i przygotowanie wielkopolskiej delegacji. Dzięki temu nasz program może zostać wynegocjowany jako jeden z pierwszych w kraju.

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego