Synergia działań

Mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w pierwszej kolejności dajemy możliwość skorzystania z nowego instrumentu, jakim jest „Bon na innowacje”. Zależy nam na przygotowaniu firm do realizacji dojrzałych projektów badawczo-rozwojowych, a bon pozwala na zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych.

Aktualności

Dwa w jednym

Dzięki włączeniu Europejskiego Funduszu Społecznego do Programu Regionalnego regiony zyskały większą samodzielność w realizacji założonych przez siebie celów rozwojowych – mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Skrzydła regionu

Podkarpackie swój największy potencjał dostrzega w lotnictwie i kosmonautyce oraz szeroko pojętej jakości życia. Są to obszary inteligentnych specjalizacji, w których jest zarazem największa koncentracja zasobów gospodarczych regionu. Województwo dysponuje też odpowiednią bazą naukową umożliwiającą wprowadzenie innowacji w tych dziedzinach.

Pierwszy krok do mistrzostwa

Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie szkół zawodowych będą mieli praktycznie gwarantowane stabilne zatrudnienie, a szkoły – nabór – mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Siła inwestycji


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) do wykorzystania na rozwój regionu jest ponad 2,1 mld euro z Unii Europejskiej. Pieniądze te mają przyczynić się do realizacji głównego celu Programu, którym jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa.

System instytucjonalny


Za realizację RPO WP na lata 2014-2020 odpowiada Instytucja Zarządzająca (IZ) – Zarząd Województwa Podkarpackiego obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (UMWP). Ale nie jest to jedyny podmiot zaangażowany w realizację Programu.

Szkoły zawodowców


Oryginalnym pomysłem wspierającym szkolnictwo zawodowe w RPO WP 2007-13 był projekt kluczowy – powstanie 12 Regionalnych Centrów Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Celem było stworzenie odpowiednich warunków dla nowoczesnego kształcenia zawodowego oraz doskonalenia pracowników przemysłu. Jedno z takich Centrów stworzył Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku, kolejne Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Edukacja jak oliwa


Podkarpacka gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a młodzi ludzie liczą na miejsca pracy, w których będą mogli godziwie zarabiać. Inwestycje w szkoły i uczelnie w ramach RPO WP 2007-2013 oraz innych programów znacznie poprawiły sytuację w obszarze edukacji.