Baza konkurencyjności

Beneficjenci korzystający z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, do których odnosi się stosowanie zasady konkurencyjności (regulowanej na poziomie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków), zobowiązani są do publikowania zapytań ofertowych i wyników postępowań w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dostępnej pod adresami:

Uruchomiona przez Ministerstwo Rozwoju wyszukiwarka ogłoszeń to korzyści zarówno dla beneficjentów realizujących projekty (pełniejsze rozeznanie rynku i zwiększona liczba ofert), jak i dla potencjalnych wykonawców – zainteresowanym podmiotom pozwala w szybki i łatwy sposób znaleźć interesującą ich ofertę według określonych kryteriów.