Fundusze na własną firmę

Każdy z nas pewnie nie raz słyszał o dotacji na założenie własnej firmy. Jeśli chcesz zrealizować marzenia o własnym biznesie, potrzebne będą dobre chęci, ciekawy pomysł i wiedza, jak i gdzie szukać wsparcia.

Priorytetem w działaniach Europejskiego Funduszu Społecznego w obecnej perspektywie jest kompleksowa pomoc osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy, jak również wsparcie dla nowych podmiotów gospodarczych. Ma to wpłynąć w sposób bezpośredni na wzrost poziomu przedsiębiorczości w regionie.

Wsparcie osób młodych

Osoby do 30. roku życia, które nie pracują, nie uczą się w trybie stacjonarnym i nie odbywają szkoleń ze środków publicznych, mogą starać się o fundusze na własny biznes ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne wystarczy, że skontaktują się ze swoim powiatowym urzędem pracy. Pozostałe osoby muszą szukać informacji na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który ogłasza listę operatorów wsparcia realizujących projekty.

Po zgłoszeniu się do wybranej instytucji przeprowadzana jest analiza umiejętności, indywidualnych predyspozycji i problemów zawodowych. Na tej podstawie zostaje opracowany indywidualny plan działania. Dzięki temu każdy z uczestników otrzyma pomoc, której celem jest poprawienie jego sytuacji na rynku pracy lub umożliwienie pozyskania zatrudnienia. Mogą to być m.in. szkolenia, doradztwo zawodowe, pomoc w znalezieniu pracy, studia podyplomowe, staże lub praktyki zawodowe, a także dotacja na start w wysokości ok. 20 tys. zł. Na pierwszym etapie działania firma może również skorzystać z dodatkowej pomocy finansowej (wsparcie pomostowe) i porad dotyczących sprawnego prowadzenia biznesu.

Co po trzydziestce?

Niepracujące osoby po 30. roku życia mają możliwość uzyskania dofinansowania na założenie firmy w ramach RPO WP w takim zakresie jak osoby młodsze. Muszą jednak spełnić dodatkowe warunki, tj. należeć do co najmniej jednej z grup:

 • osoby od 50. roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne (do 2 ha), zamierzający odejść z rolnictwa i należący do wyżej wymienionych grup, także mogą liczyć na wsparcie. Pozostałe osoby mogą starać się o pożyczkę (maksymalnie 60 tys. zł). Trzeba ją co prawda zwrócić, ale jej uzyskanie jest znacznie łatwiejsze, procedury są krótsze i prostsze, a warunki spłaty bardzo korzystne. To bardzo dobra alternatywa dla początkujących przedsiębiorców, posiadających praktycznie zerową zdolność kredytową.

Dla innowacyjnych pomysłów

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia trwa obecnie nabór w trybie ciągłym dla osób do 35. roku życia, mających innowacyjne pomysły na rozwój własnego biznesu. Mogą one liczyć na wsparcie doradcze i organizacyjne oraz uzyskać dofinansowanie na rozwój działalności i wprowadzenie własnego produktu lub usługi na rynek.

Swój pomysł można zgłosić, wypełniając kwestionariusz, dostępny na stronie platformystartowe.gov.pl. Po uzyskaniu pozytywnej oceny i zakwalifikowaniu się na bazie innowacyjnego pomysłu musi powstać startup. Wyznaczony opiekun przygotuje szczegółowy plan inkubacji. Prace nad rozwojem pomysłu mogą trwać maksymalnie 10 miesięcy. W tym czasie młody przedsiębiorca otrzymuje wsparcie w postaci podstawowych usług inkubacji (księgowych, podatkowych, prawnych, marketingowych), pomoc doświadczonych inwestorów, aniołów biznesu oraz specjalistycznych usług, w tym testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji biznesowych (badania marketingowe, weryfikowanie kanałów sprzedaży itp.). Po zakończonym procesie inkubacji i otrzymaniu rekomendacji można starać się o otrzymanie dofinansowania (do 800 tys. zł) w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Jednym z organizatorów Platformy Startowej jest Kielecki Park Technologiczny. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 nowo utworzonych przedsiębiorstw. Partnerami projektu w województwie podkarpackim są m.in.:

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli
 • Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis”
 • Urząd Miasta w Rzeszowie
 • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego ,,Dolina Lotnicza”
 • Fundusz Zalążkowy KPT.

Firma na wsi

Osoby ubezpieczone w KRUS mogą skorzystać z tzw. premii na rozpoczęcie działalności, czyli specjalnych środków w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wniosek o jej uzyskanie należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tys. zł. Z kolei osoby mieszkające na wsi, ale niezajmujące się rolnictwem mogą uzyskać pomoc w aktywnej na terenie ich gminy Lokalnej Grupie Działania (informacje można znaleźć na stronie ksow.pl w zakładce „Baza LGD”). Pomysły wpisujące się w lokalne strategie mogą liczyć na dotacje nawet w wysokości 100 tys. zł.

Joanna Skrzypek