Promujmy się razem

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia, to – tak jak w poprzedniej perspektywie finansowej – masz nie tylko prawo, ale i obowiązek informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej. W żadnym wypadku nie traktuj tego jednak jedynie w kategoriach obowiązku.

Dobrze zaplanowane działania informacyjno-promocyjne mogą Ci pomóc w szybszym osiągnięciu celów, które postawiłeś przed sobą, przystępując do realizacji projektu. Powinny być proporcjonalne do rozmiarów przedsięwzięcia opisanego we wniosku i potrzeb promocyjnych danej inwestycji. Warto się do tego dobrze przygotować, gdyż tylko to, co wpiszesz do planu i ujmiesz w budżecie projektu, będziesz mógł później realizować. Opracowując plan, warto korzystać z doświadczenia ekspertów od promocji i umówić się na konsultacje w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Silne marki

Marka „fundusze europejskie” budowana jest od kilku lat na poziomie centralnym i regionalnym. Zależy nam na tym, aby pieniądze z Unii Europejskiej kojarzone były z dobrymi projektami, przynoszącymi wymierne korzyści dla mieszkańców. Według badań przeprowadzonych w 2014 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, aż 90% Polaków spotkało się z pojęciem „fundusze europejskie”, natomiast odsetek tych, którzy wiedzą, co to pojęcie oznacza, wynosi 63%. Rozpoznawalną marką stał się też Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, pozytywnie kojarzony z rozwojem regionu w ostatnich latach.

Jeżeli więc realizujesz projekt współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu regionalnego, zastanów się, jak wykorzystać te dwie silne marki do wzmocnienia wizerunku swojej firmy lub organizacji i budowy marki nowego obiektu, produktu czy usługi. Podkreślając, że skorzystałeś z unijnego wsparcia, udowadniasz, że masz dobry pomysł i należysz do liderów zmian w regionie. To nobilituje!

Nie dla gadżetów

Realizując unijny projekt, musisz spełnić podstawowe obowiązki informacyjne. Dodatkowe formy informacji i promocji zależą od Twojej pomysłowości. W najbliższych wydaniach e-magazynu „Zobacz zmiany” podzielimy się naszymi sugestiami na ten temat i przekażemy sporo praktycznych rad. Chcielibyśmy już teraz zasygnalizować, że nie polecamy produkcji i dystrybucji przedmiotów promocyjnych typu gadżety. Jeżeli już, to w ograniczonym zakresie i ściśle związanych z tematyką projektu. Jesteśmy pewni, że znajdziesz dużo lepsze i skuteczniejsze formy promocji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami.

Warto przeczytać

Jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem wiedzy, zachęcamy do lektury „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020”, wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, oraz opracowanej przez Urząd Marszałkowski „Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. Na stronie rpo.podkarpackie.pl przygotowana jest specjalna zakładka „Poznaj zasady promowania projektu”.

 Zapraszamy do współpracy

Zakładamy, że zależy Ci na promocji projektu i jego efektów. Celem Instytucji Zarządzającej RPO WP jest promowanie programu poprzez najlepsze projekty i zespoły. Beneficjenci, dzięki swojej liczebności oraz sile oddziaływania, mogą istotnie wzmocnić przekaz rozwoju województwa przy udziale unijnego wsparcia. Działania informacyjno-promocyjne mogą pomóc mieszkańcom w dostrzeganiu zmian w najbliższym otoczeniu i codziennym życiu.

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

 

Urząd Marszałkowski zaplanował szereg działań informacyjnych do końca 2023 r., czyli do faktycznego zakończenia obecnej perspektywy finansowej. Są to m.in. wydawnictwa papierowe i cyfrowe, większa aktywność w mediach społecznościowych, ogólnopolskie kampanie promocyjne. Na stronie internetowej rpo.podkarpackie.pl są regularnie prezentowane sukcesy projektodawców z Podkarpacia. Co roku organizowane są też Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To świetna okazja do pokazania się nie tylko w najbliższym otoczeniu, lecz także odbiorcom w całym kraju. Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznych, które odbędą się 12-15 maja! Więcej informacji w serwisie internetowym.

 

Andrzej Szoszkiewicz