Wyższa jakość i profilaktyka

W ramach RPO WP 2007-2013 zrealizowaliśmy w obszarze zdrowia 40 projektów na łączną kwotę ponad 248 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło prawie 137 mln zł. Zmodernizowanych zostało 28 zakładów opieki zdrowotnej, a dzięki zakupionemu sprzętowi udało się przeprowadzić ponad 480 tys. specjalistycznych badań medycznych. Z efektów realizacji projektów skorzystało już 363 582 pacjentów. I choć liczby te mogą robić wrażenie, skala potrzeb nadal jest ogromna.

Aktualności

Inwestycje zgodne z potrzebami regionu

Zarząd Województwa zaplanował na ochronę zdrowia jedną z najwyższych alokacji w ramach obecnego RPO WP. Podkarpacka służba zdrowia otrzyma w najbliższych latach „zastrzyk” w wysokości 540 mln zł – mówi Mariola Zajdel-Ostrowska, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w UMWP w Rzeszowie.

Technologia służy zdrowiu

W połowie lutego ruszyła regionalna kampania promująca e-usługi w służbie zdrowia. Plakaty, ulotki i banery reklamowe mają jeden cel – zachęcić mieszkańców Podkarpacia do zarejestrowania się w Podkarpackim Systemie Informacji Medycznej (PSIM). To innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu pacjent może umówić się na wizytę przez internet.

Spokojna matka, bezpieczne dziecko

Szybki rozwój medycyny sprawia, że specjalistyczne procedury dostępne są dla coraz większego grona pacjentów. Jeszcze kilka lat temu rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy były urządzeniami, na które mogły sobie pozwolić tylko duże placówki medyczne. Teraz korzysta z nich większość szpitali powiatowych. Opieka zdrowotna wymaga jednak ciągłych nakładów finansowych. Dlatego w RPO WP na inwestycje szpitalne zarezerwowano aż 320 mln zł.

Popracujmy nad zdrowiem

Cytologia, mammografia i kolonoskopia – takie badania mogą za darmo wykonać mieszkańcy Podkarpacia w ramach realizowanych właśnie programów profilaktycznych i zdrowotnych. Warto skorzystać z darmowej diagnostyki, bo wczesne wykrycie raka piersi, szyjki macicy czy jelita grubego znacząco zwiększa szanse na wyleczenie.

Dla rodziny

Dla każdego rodzica moment powrotu do pracy po okresie opieki nad dzieckiem jest przełomowy. Wiąże się nie tylko z silnymi emocjami związanymi z codziennym rozstawaniem się z pociechą i koniecznością zorganizowania jej opieki. Dla osób o niestabilnej sytuacji zawodowej lub bezrobotnych oznacza konieczność znalezienia pracy.

Koncentrujemy się na przyszłości

Moją rolą jest troska o interesy wszystkich uczestników procesów związanych z realizacją RPO w taki sposób, aby ich spostrzeżenia, doświadczenia i uwagi dotyczące wdrażania programu docierały do instytucji odpowiedzialnych za jego zarządzanie – mówi Rozalia Mazur, rzecznik Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Lepsze jutro


W ostatnim roku w województwie podkarpackim powstało siedem nowych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego, a kolejnych siedem istniejących wcześniej placówek zyskało dotację na zakup nowego wyposażenia. Środki na ten cel pochodziły z działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych RPO WP.

Uczciwa konkurencja


Realizujesz projekt, na który przyznano Ci dotację z Programu Regionalnego? Pamiętaj, że zamawiając usługi, dostawy czy roboty budowalne, musisz się kierować ściśle określonymi zasadami. I to nawet wówczas, gdy nie jesteś zobowiązany do stosowania Prawa zamówień publicznych.

Quiz


Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Podpowiedzi szukaj w artykułach, które publikujemy w tym wydaniu e-magazynu „Zobacz zmiany”.