Wspólnie o przyszłości

W styczniu tego roku zakończyły się trwające od grudnia 2018 r. konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje ten dokument z myślą o kolejnej perspektywie finansowej 2021-2017. Strategia zawiera nowe rozwiązania organizacyjne i finansowe oraz pokazuje jak powinien rozwijać się nasz kraj.

Aktywizacja i współpraca

Od dobrze przeprowadzonych inwestycji zależy jakość codziennego życia – właściwie zagospodarowana przestrzeń publiczna, łatwy dostęp do lekarza, bezpieczna droga dzieci do szkoły. Ważne, by w pracę na rzecz społeczności lokalnych zaangażowało się jak najwięcej osób – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Nowy model rozwoju

Rząd we współpracy z regionami przygotowuje nową Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, która ma obowiązywać do 2030 r. Dotychczasowe ustalenia pokazują, że zmieni się model wspierania rozwoju – zyskają średnie miasta i obszary zagrożone trwałą marginalizacją.

Dotacje na rozwój

Dotychczas przeprowadzono cztery konkursy w ramach poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Każdy z nich cieszył się dużym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy nadal preferują ten rodzaj wsparcia, ponieważ inwestycje realizowane dzięki projektom są dla nich mniej ryzykowne.

Do odważnych biznes należy

Nawet firmy o stabilnej sytuacji w swojej branży nie mogą spocząć na laurach. Wręcz przeciwnie – stale muszą podnosić sobie poprzeczkę, rozwijać się i wprowadzać nowości. Perspektywicznie myślące i działające przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Możliwości jest wiele. Nie przegap ich!

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu EFS

Kształćmy profesjonalistów

Ponad połowa (54,5%) pracodawców w województwie podkarpackim ma problem ze znalezieniem dobrego pracownika. Jednocześnie stopa bezrobocia w regionie wyniosła w styczniu br. 9,1%. Czym jest to spowodowane? Pracodawcy wskazują na kilka czynników. Wśród nich aż 68,5% wskazań dotyczy braku odpowiednich kwalifikacji. Gra toczy się więc o to, by młode pokolenie kształcić w zawodach potrzebnych na rynku pracy.

baru „Smaki Radości” przy ul. Fredry 3 w Dębicy EFS

Prawo do pracy

W Jarosławiu produkują domki dla owadów, w Rymanowie-Zdroju dbają o zieleń, a w Dębicy robią meble, pracują w barze i pralni. W całym regionie przybywa osób z niepełnosprawnościami, które aktywnie poszukują pracy. A potrzeby są ogromne. Na szczęście działają stowarzyszenia, których celem jest zapewnienie im satysfakcjonujących zajęć.

Czy potrzebujesz dotacji?

Projekty rodzą się z potrzeby rozwiązania zdiagnozowanych problemów, wprowadzenia zmiany bądź chęci stworzenia czegoś nowego. Dotacja jest jedynie narzędziem pomocnym w osiągnięciu celu.

Quiz

Co wiesz o Funduszach Europejskich? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Podpowiedzi szukaj w artykułach, które publikujemy w tym wydaniu e-magazynu „Zobacz zmiany”.