Wspólnie o przyszłości

marszałek Władysław Ortyl

W styczniu tego roku zakończyły się trwające od grudnia 2018 r. konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje ten dokument z myślą o kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027. Strategia zawiera nowe rozwiązania organizacyjne i finansowe oraz pokazuje, jak powinien rozwijać się nasz kraj. Najważniejszym elementem jest odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, która wspierała najsilniej rozwijające się ośrodki gospodarcze, i zaadresowanie działań do obszarów zmarginalizowanych oraz miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Dla Podkarpacia to ważna zmiana – brakuje nam faworyzowanych poprzednio dużych obszarów metropolitarnych, ale posiadamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć średnich i mniejszych miast, takich jak m.in. Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Przemyśl, Krosno czy Sanok. Dzięki nowemu modelowi będziemy więc mogli rozwijać ich potencjał, co – mam nadzieję – stanie się podstawą do dalszego rozwoju naszego województwa. Dla samorządów nowa KSRR jest też swoistym drogowskazem, zawiera bowiem pewne wyznaczniki będące podstawą do tworzenia regionalnych programów operacyjnych.

Prace związane z nowym wieloletnim budżetem UE na lata 2021-2027 powoli wkraczają w kluczową fazę. 13 lutego br. Parlament Europejski nie zgodził się na cięcie funduszy na politykę spójności, które w maju 2018 r. zaproponowała Komisja Europejska (KE). Europosłowie chcą, aby polityka spójności nadal pozostała na poziomie ok. 380 md euro, a regiony słabiej rozwinięte mogły liczyć na dofinansowanie inwestycji na poziomie 85%, czyli o 15% więcej, niż sugerowała KE. Głównym kryterium decydującym o wysokości przyznawania funduszy krajom członkowskim ma pozostawać wskaźnik PKB. Dodatkowo będą jednak brane pod uwagę także takie kryteria, jak: bezrobocie wśród młodzieży, poziom edukacji, wypełnienie zobowiązań dotyczących polityki klimatycznej oraz integracji imigrantów.

Mamy świadomość dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, uwarunkowanej w dużym stopniu sytuacją związaną z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a także spodziewanymi zmianami wynikającymi z wyborów do Parlamentu Europejskiego i w perspektywie nową Komisją Europejską. Musimy zatem efektywnie wykorzystać środki dostępne w obecnej perspektywie i jak najlepiej przygotować się do kolejnego okresu programowania 2021-2027.

Zapraszam do lektury!

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego