Fundusze na sieciowe produkty

współpraca, uścisk dłoni dwóch mężczyzn

Na przedsiębiorców z Bieszczad i Mazur czeka aż 100 mln zł w ogłoszonym naborze wniosków w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Nowością jest możliwość pozyskania dotacji przez pojedynczego przedsiębiorcę. Będzie mógł on sfinansować swój produkt lub usługę, które wejdą w skład już istniejącego bądź właśnie tworzonego produktu sieciowego, nawet jeżeli pozostałe jego elementy nie są objęte wsparciem. Jeżeli o dofinansowanie wystąpi konsorcjum MŚP, otrzyma premię – dodatkowe punkty podczas oceny projektu. Zyskają również firmy, których produkt sieciowy obejmuje infrastrukturę sportową i rekreacyjną, bo wsparcie obejmie nowe typy obiektów. Ponadto na tego typu inwestycje można uzyskać wyższy niż do tej pory poziom dofinansowania (aż 80%). Zwiększony został również limit finansowania miejsc noclegowych – te koszty mogą stanowić nawet 35% kosztów kwalifikowalnych projektu. Kolejnym ułatwieniem jest niższy minimalny próg kosztów kwalifikowalnych projektu (obniżony z 7 mln zł do 5 mln zł). Wnioski można składać do sierpnia br. (obowiązują rundy). Więcej informacji na stronie: www.popw.parp.gov.pl.