Wielcy nieobecni na rynku pracy

konferencja wielcy nieobecni na rynku pracy

Głównym celem konferencji „Wielcy nieobecni na rynku pracy – bierni zawodowo na Podkarpaciu. Jak wydobyć ukryty potencjał?”, która odbyła się 28 lutego br. w Rzeszowie, było ukazanie sytuacji osób biernych zawodowo w naszym regionie. Z uwagi na dynamicznie zmieniający się charakter rynku pracy (rosnące zapotrzebowanie na pracowników, zmniejszające się zasoby kadrowe) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeprowadził w ubiegłym roku badanie, którego wyniki zaprezentowano podczas tego spotkania. Okazało się, że większy nacisk należy położyć na bardziej adekwatne i efektywniejsze wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, głównie w zakresie wzmacniania zasobów kadrowych na rynku pracy. Wskazano również na potrzeby i oczekiwania osób biernych zawodowo w kontekście sposobów ich aktywizacji i powrotu na rynek pracy. W konferencji wzięli udział przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, instytucji szkoleniowych. Prezentacje dostępne są na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl.