Czy potrzebujesz dotacji?

trójka mężczyzn w symboliczny sposób startuje z przyczepionymi do pleców rakietami i ręką uniesioną do góry

Projekty rodzą się z potrzeby rozwiązania zdiagnozowanych problemów, wprowadzenia zmiany bądź chęci stworzenia czegoś nowego. Dotacja jest jedynie narzędziem pomocnym w osiągnięciu celu.

Etap przygotowania projektu decyduje o jego powodzeniu. Odpowiednia motywacja, określenie celu, przygotowanie planu – to wstępne warunki prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Dlatego działaj z wyprzedzeniem, a o dofinansowanie z RPO WP występuj wówczas, gdy jesteś przekonany, że Twój projekt przyniesie korzyści gospodarcze bądź społeczne. Oto kilka etapów, przez które musisz przejść, nim sięgniesz po dotację.

piktogram symbolizujący robienie notatek

Upewnij się

Jeśli masz już pomysł, to spróbuj nim kogoś zainteresować – pierwsza rozmowa pokaże, czy Twoja koncepcja jest zrozumiała. Zwizualizuj cel – krótko opisz, co chcesz osiągnąć. Oblicz, ile potrzebujesz pieniędzy na realizację przedsięwzięcia. Jeśli uważasz, że bez zewnętrznego wsparcia nie będziesz mógł zrealizować swoich planów, przyjrzyj się Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Podkarpackiego (RPO WP). Jeśli trudno Ci samemu zorientować się, czy Twoje zamiary wpisują się w cele wskazane w RPO WP, umów się na spotkanie lub rozmowę telefoniczną z konsultantem z najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE).

symbol słuchawki telefonicznej i skrót PIFE

Konkurs

Jeśli konsultant potwierdzi, że na planowane przedsięwzięcie możesz ubiegać się o dofinansowanie z RPO WP, wskaże odpowiednie działanie i poinformuje Cię, czy w najbliższym czasie planowany jest nabór wniosków. Informacje o wszystkich ogłoszonych i trwających naborach znajdziesz też na stronie rpo.podkarpackie.pl. Większość naborów wniosków ma charakter konkursu – czyli tylko najwyżej ocenione projekty otrzymują dofinansowanie.

piktogram nabory

Szukaj wiedzy

Jeśli już przestudiowałeś ogłoszenie o naborze wniosków, będziesz miał zapewne pytania. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców. Zdobędziesz na nich wiedzę przydatną do przygotowania wniosku, a także pomocną w prawidłowej realizacji projektu. Skorzystaj z porad zawartych w e-magazynie „Zobacz zmiany”, kwartalniku poświęconym RPO WP, a także przestudiuj poradniki dostępne w zakładce Pobierz publikacje. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania umieszczane są zwykle pod konkretnym ogłoszeniem naboru.

laptop ze stroną e-magazynu Zobacz zmiany

Działaj z wyprzedzeniem

Wniosek o dofinansowanie to nie jedyny dokument, który musisz przygotować. Wraz z nim składa się zwykle wiele załączników (ich lista i wzory dokumentów są dostępne w ogłoszeniu o naborze), których przygotowanie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Przykładowo dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie to m.in. studium wykonalności projektu. Jest to analiza możliwości realizacji planowanej inwestycji. Powinna zostać przygotowana z dużą dozą krytycyzmu – zbyt optymistyczne założenia często okazują się niewykonalne. Studium – zarówno w części opisowej, jak i obliczeniowej – ma przekonać przedstawicieli instytucji organizującej konkurs, że przedsięwzięcie odpowiada na zdiagnozowane potrzeby, jest wykonalne, będzie miało stabilne finansowanie i odpowiednią trwałość. To na podstawie studium podejmiesz ostateczną decyzję, czy ubiegać się o dotację. 

piktogram symbolizujacy czas

Złóż wniosek

Wniosek o dofinansowanie wypełniasz w formie elektronicznej i przesyłasz za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP. Można go przygotowywać w systemie od dnia ogłoszenia naboru. Do instytucji organizującej nabór składasz też papierową wersję wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

piktogram symbolizujący zwycięstwo

Ocena wniosków jest kilkuetapowa. Te zakwalifikowane pod względem formalnym trafiają do oceny merytorycznej. To zasadniczy etap – uzyskana liczba punktów zdecyduje o tym, czy Twój projekt znajdzie się na liście rankingowej. Pozytywna informacja o otrzymaniu dofinansowania na pewno Cię ucieszy. Oznacza także, że musisz przystąpić do realizacji przedsięwzięcia w rygorze projektowym, trzymając się harmonogramu i wszystkich obowiązków przewidzianych umową o dofinansowanie.

Jerzy Gontarz