Kategoria: ekspert podpowiada

Czy potrzebujesz dotacji?

Projekty rodzą się z potrzeby rozwiązania zdiagnozowanych problemów, wprowadzenia zmiany bądź chęci stworzenia czegoś nowego. Dotacja jest jedynie narzędziem pomocnym w osiągnięciu celu.