Kategoria: Fundusze po 2021

Nowy model rozwoju

Rząd we współpracy z regionami przygotowuje nową Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, która ma obowiązywać do 2030 r. Dotychczasowe ustalenia pokazują, że zmieni się model wspierania rozwoju – zyskają średnie miasta i obszary zagrożone trwałą marginalizacją.