Kategoria: Wsparcie dla firm

Dotacje na rozwój

Dotychczas przeprowadzono cztery konkursy w ramach poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Każdy z nich cieszył się dużym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy nadal preferują ten rodzaj wsparcia, ponieważ inwestycje realizowane dzięki projektom są dla nich mniej ryzykowne.