Kategoria: wywiad

Aktywizacja i współpraca

Od dobrze przeprowadzonych inwestycji zależy jakość codziennego życia – właściwie zagospodarowana przestrzeń publiczna, łatwy dostęp do lekarza, bezpieczna droga dzieci do szkoły. Ważne, by w pracę na rzecz społeczności lokalnych zaangażowało się jak najwięcej osób – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.