Czysta energia

Unia Europejska, przy jednoczesnym dążeniu do wzrostu gospodarczego, priorytetowo traktuje ochronę środowiska. W opracowanej w 2010 r. strategii „Europa 2020” wyraźnie wskazano cel, jaki kraje członkowskie powinny osiągnąć – do 2020 r. co najmniej 20% produkowanej energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł (dla Polski wyznaczono ten cel na poziomie 15%).

Aktualności

Kamień milowy

Realizacja projektów kluczowych powinna się stać napędem dla całego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – mówi Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w UMWP w Rzeszowie.

Na rzecz czystej energii

W tym roku zostanie ogłoszonych kilka konkursów w ramach III osi priorytetowej Czysta energia RPO WP. Przeznaczono na nie łącznie 525 mln zł. Dzięki tym środkom ruszą inwestycje związane m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), ograniczeniem emisji oraz modernizacją energetyczną budynków.

Zielone Podkarpacie

Odnawialne źródła energii wpisały się w przestrzenny i gospodarczy krajobraz całego świata, stając się coraz ważniejszym impulsem zrównoważonego rozwoju. Z siły słońca, wiatru i wody korzysta również województwo podkarpackie.

Aktywizacja z NIL-em

Stopa bezrobocia w powiecie kolbuszowskim przekracza 13%. Choć sytuacja na rynku pracy powoli poprawia się, to są osoby, które bez dodatkowego wsparcia mają niewielkie szanse na zatrudnienie. To właśnie ich otacza opieką Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego.

Pomocna dłoń


Samorząd Województwa przeznaczył 198 mln euro na działania w ramach VIII osi priorytetowej Integracja społeczna RPO WP. Ich celem jest skuteczna pomoc osobom, które z różnych względów słabiej radzą sobie w otaczającej je rzeczywistości.

Klucz do sukcesu


Połączenie wysiłków pracowników nauki i przedsiębiorców jest nieodzownym warunkiem rozwoju innowacji. Na realizację wspólnych projektów można uzyskać wsparcie w ramach RPO WP i programów krajowych.

Cyfrowa promocja


Coraz częściej beneficjent realizujący projekt współfinansowany ze środków unijnych staje przed dylematem, czy nadal warto stawiać na publikacje papierowe, czy może lepiej wszystko przenieść do sieci? W rozwiązaniu tego dylematu pomógł rynek.