Aktywizacja z NIL-em

Stopa bezrobocia w powiecie kolbuszowskim przekracza 13%. Choć sytuacja na rynku pracy powoli poprawia się, to są osoby, które bez dodatkowego wsparcia mają niewielkie szanse na zatrudnienie. To właśnie ich otacza opieką Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL.

Wśród bezrobotnych są i tacy, którzy chcieliby pracować, ale brakuje im kwalifikacji. Na to nakładają się bariery zdrowotne i psychologiczne – w efekcie takie osoby mają ogromne trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Aby im pomóc, Stowarzyszenie NIL utworzyło Klub Integracji Społecznej (KIS) i Centrum Integracji Społecznej (CIS) oraz pomaga w prowadzeniu dwóch spółdzielni socjalnych: „Akademia Smaku” i „Smak”.

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej powstał w 2012 r. Jego działalność nastawiona była przede wszystkim na aktywizację uczestników – był miejscem spotkań, szkoleń, aktywizacji społecznej i zawodowej. Oczekiwanym efektem miało być bowiem zwiększenie motywacji do zmiany samego siebie i podejmowania nowych działań czy wyzwań. Ważne było więc przekonanie uczestników nie tyle do skończenia kolejnego kursu, ale przede wszystkim zachęcenie ich do poznania innych ludzi, spotkań z nimi, wzajemnej mobilizacji i inspiracji. Uczestnikami KIS były osoby w różnym wieku, także po 55. roku życia (łącznie 160 osób). Wszyscy przeszli szkolenia zawodowe i staże. Mieli też możliwość podniesienia kompetencji.

– Wiele z nich doskonale sobie poradziło. Tuż po zakończeniu projektu 30-40% osób znalazło zatrudnienie. Do dziś pojawiają się u nas na szkoleniach, wysyłani przez nowych pracodawców – wyjaśnia Jacek Sitko, prezes Stowarzyszenia NIL. Po zakończeniu projektu w grudniu 2014 r. Stowarzyszenie nie kontynuuje działalności Klubu ze względu na brak środków. Będzie się jednak starać o unijną dotację na powołanie nowego KIS, ponieważ – zdaniem prezesa Sitko – jest to bardzo skuteczna metoda aktywizacji osób bezrobotnych.

Centrum Integracji Społecznej

W Centrum Integracji Społecznej prowadzona jest reintegracja społeczna i zawodowa. Trafiają tu bezrobotni kierowani przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy. To osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, czasem borykające się z alkoholizmem i innymi uzależnieniami. Wśród nich są kobiety, które wychowały dzieci i chciałyby powrócić na rynek pracy, ale brak im umiejętności i doświadczenia.

 

 

– Jesteśmy przekonani, że nasze Centrum jest bardzo potrzebne, ponieważ jest wiele osób, które wymagają wsparcia. Wciąż zgłaszają się kolejni chętni, bo wiedzą, że u nas znajdą kompleksową pomoc i opiekę – tłumaczy Joanna Kwaśnik, doradca zawodowy w Stowarzyszeniu NIL i w CIS.

Podopieczni nowe umiejętności zdobywają w ramach czterech warsztatów: usług leśnych i utrzymania terenów zielonych (w tym usług komunalnych), remontowo-budowlanych, usług gastronomicznych i cukierniczych oraz usług opiekuńczych i porządkowych. Warsztaty prowadzone są w siedzibie Stowarzyszenia w Kolbuszowej oraz w Leszczach w dzierżawionym budynku byłej szkoły podstawowej. Budynek ten dostosowano do potrzeb warsztatów dzięki dotacji na wyposażenie, przyznanej w 2013 r. przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Podczas warsztatów podopieczni uczą się pracy w grupie, sumienności i odpowiedzialności, zdobywają nowy zawód, a także wykonują zlecenia z zewnątrz, m.in. remontowali mur cmentarza parafialnego w Kolbuszowej i prowadzili wycinkę w prywatnym lesie.

CIS to podmiot ekonomii społecznej, dlatego wypracowany dochód ma ogromne znaczenie. Uczestnicy zarabiają na pokrycie części kosztów, np. dowóz na miejsce pracy, zakup paliwa czy urządzeń, resztę pokrywa Stowarzyszenie NIL. Pracownicy natomiast otrzymują świadczenie integracyjne, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. – Aby działania w ramach ekonomii społecznej powiodły się, potrzebujemy wsparcia samorządów i zaprzyjaźnionych podmiotów – mówi prezes Jacek Sitko.

Zajęcia w ramach reintegracji zawodowej odbywają się w dni robocze (od poniedziałku do czwartku), a w piątki prowadzone są zajęcia w ramach reintegracji społecznej –spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. W czasie rocznego pobytu w CIS uczestnik przy ich wsparciu podejmuje decyzje dotyczące kursów i szkoleń. Chodzi o to, by osoba była zmotywowana do samodzielnego poszukiwania pracy. – Przy wyborze zawodu pod uwagę brane są bariery zdrowotne oraz to, czy zajęcie będzie przynosiło satysfakcję i czy jest szansa na pracę. Stąd też analiza rynku i współpraca z doradcą zawodowym – dopowiada Jacek Sitko.

Dorota Rojek, uczestniczka CIS, od kilku miesięcy zatrudniona w Spółdzielni Socjalnej „Akademia Smaku”, wspomina, że terapia grupowa podczas zajęć w CIS była dla niej trudnym doświadczeniem. – Jak się ma małe dzieci i zostaje się w domu, to ciężko wyjść do ludzi. Ale szkolenia i spotkania z psychologiem sprawiły, że zmieniłam  się i zaczęłam żyć inaczej – wyjaśnia. Dziś uważa, że było jej to potrzebne i pomogło w pracy nad sobą. Miło wspomina także kursy zawodowe. – Każdy sam mógł wybrać to, co go interesuje. Bardzo dużo się nauczyłam, skończyłam kurs kucharza i cukiernika. Teraz pracuję w kuchni w byłej szkole w Leszczach i jestem zadowolona – dodaje pani Dorota.

Spółdzielnia „Akademia Smaku” zajmuje się wyrobem pierogów, gołąbków i krokietów. Ich jakość sprawia, że coraz więcej towaru trafia do okolicznych sklepów. Potwierdza to Anna Kwaśnik, kierownik działu Tradycja w Intermarché w Kolbuszowej. – Od dwóch lat współpracujemy ze Spółdzielnią Socjalną „Akademia Smaku”, ponieważ klientom smakują jej wyroby, są zawsze świeże i terminowo dostarczane. Co więcej, ich sprzedaż systematycznie rośnie.

Od początku istnienia CIS pełny cykl zakończyło 45 osób, a 15 najlepszych otrzymało pracę w spółdzielniach socjalnych utworzonych przez NIL lub na otwartym rynku pracy. Pozostałych CIS monitoruje i tworzy dla nich grupy wsparcia. Dodatkowo, jeśli absolwent Centrum nie radzi sobie na rynku pracy, po roku może wrócić – tak było w dwóch przypadkach.

Jacek Sitko uważa, że kluczem do sukcesu jest prowadzenie kilku podmiotów ekonomii społecznej równocześnie, dzięki czemu mogą się one wzajemnie wspierać. W planach jest zatem poszerzenie działalności Centrum Integracji Społecznej i stworzenie kolejnych dwóch spółdzielni. Dlatego Stowarzyszenie już przygotowuje się do zaplanowanego na ten rok konkursu na działanie 8.5 Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie RPO WP.

Barbara Kozłowska

element_paginy_mzobacz więcej: Projekty zrealizowane w ramach PO KL

Projekt: Przeciw wykluczeniu. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu kolbuszowskiego w ramach Klubu Integracji Społecznej

Poddziałanie: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Okres realizacji: 1.04.2012 – 31.12.2014

Wartość: 1,4 mln zł

 

Projekt: Powrót do pracy. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu kolbuszowskiego w ramach Centrum Integracji Społecznej

Poddziałanie: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Okres realizacji: 1.05.2014 – 30.09.2015

Wartość: 626,725 tys. zł