Inicjatywa „Lagging Regions”

Podkarpackie to jeden z dwóch regionów Polski Wschodniej, w którym ruszyła inicjatywa „Lagging Regions” (z ang. regiony słabiej rozwinięte). Jest to wspólna propozycja Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz samorządów dwóch wybranych województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego. Celem jest rozwój gospodarczy tych dwóch regionów Polski, a efekty takich działań będą mogły zostać wykorzystane przy planowaniu polityki spójności w następnym okresie programowania, czyli w latach 2020-2027. Oficjalnie inicjatywa „Lagging Regions” zainaugurowana została 15 kwietnia. List intencyjny w sprawie przystąpienia województwa podkarpackiego do projektu podpisali: Corina Creƫu, komisarz ds. polityki regionalnej w Komisji Europejskiej, Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju, i Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania na naszym profilu RPO WP na Google+.

Obecnie zainicjowane zostały działania w pierwszym obszarze: wzmocnienie komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej. Zbierane są informacje, jakie usługi dla przedsiębiorstw może zaoferować Politechnika i Uniwersytet. Te dane pomogą określić zarys i kształt Centrum Transferu Technologii, który ma być pomostem łączącym biznes z nauką. W planach jest również wymiana doświadczeń z przedstawicielami podobnego centrum, działającego w innym państwie UE. Drugi obszar związany jest ze zwiększeniem konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarach najsłabiej rozwiniętych. Wybrano dwa powiaty (brzozowski i lubaczowski), w których zdiagnozowano największe problemy gospodarcze. Jeszcze w czerwcu odbędzie się spotkanie przedstawicieli lokalnych władz oraz instytucji otoczenia biznesu z województwa. W planach jest określenie, jakie usługi mogą pomóc rozwinąć lokalny biznes. Oprócz trzeciego obszaru (praca nad utworzeniem produktów finansowych dla przedsiębiorstw) pojawiła się też szansa na podjęcie prac w ramach czwartego obszaru, który dotyczy realizacji tzw. doing business. To działanie zmierzające do poprawy warunków zakładania biznesu. Pomysł wyszedł od przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego. Wkrótce poznamy więcej szczegółów na temat korzyści, jakie może przynieść jego realizacja w naszym regionie.