Klucz do sukcesu

Połączenie wysiłków pracowników nauki i przedsiębiorców jest nieodzownym warunkiem rozwoju innowacji. Na realizację wspólnych projektów można uzyskać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i programów krajowych. Co należy robić, żeby dochodziło do realizacji coraz większej liczby wspólnych przedsięwzięć?

Kluczową rolę mogą odegrać Centra Transferu Technologii, które działają przy największych uczelniach w stolicy Podkarpacia. Zapytaliśmy przedstawicieli tych instytucji, w jaki sposób starają się pomóc naukowcom ze swoich uczelni w odnalezieniu potencjalnego partnera biznesowego. Wszystkie dysponują dużym potencjałem i dobrymi pomysłami, by skutecznie pomagać.

Pokazać dorobek i potencjał

Na rzeszowskich uczelniach pracuje wielu zdolnych badaczy, którzy mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w swoich specjalizacjach. Problem często polega na tym, że wiele rezultatów badań dopiero czeka na praktyczne wdrożenie. Do tego nieodzowna jest współpraca z sektorem biznesu. Jak przedsiębiorcy mogą najszybciej i najłatwiej poznać dorobek uczelni?

Maciej Szalacha z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej wskazuje na znaczącą rolę targów i konferencji w kraju i za granicą, w których warto brać udział. Podczas takich wydarzeń promowane są rozwiązania i oferta usługowa oraz technologiczna. Centrum w ostatnich dwóch latach uczestniczyło w wielu tego typu wydarzeniach. Były to m.in. Targi Doliny Lotniczej EXPO DAY w Rzeszowie, Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon Innowacje 2014” w Gdańsku, Targi InterCars 2015 w Warszawie, Międzynarodowe Targi Rapid technologii, druku 3D i systemów cax w Pstrągowej k. Rzeszowa, Targi Rehabilitacji, Terapii i Pielęgnacji Chorych REHMED-PLUS w Kielcach, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Krakowie czy Targi Ekologiczne EKOKOŁOBRZEG 2015. Oferta Politechniki Rzeszowskiej prezentowana była także na kluczowych imprezach w Europie: 63. Targach „Brussels Innova 2014” w Brukseli, 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva inventions” w Genewie i Targach AERO w Friedrichshafen (Niemcy). – Warto wspomnieć o licznych nagrodach uzyskanych przez naszych naukowców za rozwiązania promowane i zgłoszone w konkursach w kraju oraz za granicą, co wiązało się z organizowaniem wyjazdów na wspomniane wydarzenia – dodaje Szalacha.

Targi i konferencje, choć skuteczne, to tylko jedna z wielu metod dotarcia do środowiska przedsiębiorców. – Narzędzia stosowane do udanego kojarzenia innowacyjnych pomysłów i otaczającej uczelnię rzeczywistości są mocno zróżnicowane – tłumaczy dr inż. Władysław Czajka, dyrektor Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (CTIiP). – Nasze Centrum podejmuje działania informacyjne wśród kadry naukowej oraz środowiska biznesowego, dzięki czemu buduje dobry klimat do współpracy. Do precyzyjnie wybranych adresatów kierujemy ofertę szkoleniową, ukierunkowaną na przeprowadzenie zakończonej sukcesem komercjalizacji dobrego pomysłu. Poprzez wszechobecną dzisiaj informatykę, jako jedną z dziedzin specjalizacji uczelni, dociera się do coraz szerszego spektrum przedsiębiorstw, z różnych dziedzin i gałęzi gospodarki.

Na siłę kanałów informatycznych wskazuje także Agnieszka Bielecka z Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii (UCTT) przy Uniwersytecie Rzeszowskim. – Do prezentacji technologii i rozwiązań wykorzystujemy m.in. Podkarpacką Platformę Technologiczną. Udostępniamy też naukowcom bazę podmiotów gospodarczych współpracujących z uniwersytetem – mówi Agnieszka Bielecka.

Na tym nie koniec. Uczelnie promują dorobek swoich naukowców w takich mediach, jak telewizja, radio czy prasa. Stosują też tzw. marketing szeptany dzięki spotkaniom z przedsiębiorcami na miejscu w Rzeszowie oraz podczas wydarzeń zewnętrznych. Oferują przedsiębiorcom również możliwość skorzystania z zaawansowanych laboratoriów badawczych. To przeważnie prowadzi do nawiązania ściślejszych kontaktów z pracownikami uczelni i otwiera nowe możliwości współpracy. – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada 70 laboratoriów naukowo-badawczych wyposażonych w nowoczesną aparaturę umożliwiającą prowadzenie badań na wysokim poziomie. Przykładem takiej realizacji przy wykorzystaniu naszych laboratoriów jest projekt „Automatyzacja procesów związanych ze sprzedażą i gospodarką magazynową realizowanych we współpracy z Peugeot i Citroen”. Usługa polegała na dostawie sprzętu i oprogramowania, wirtualizacji serwerów, instalacji systemów i baz danych, projekcie i wdrożeniu systemu backupu, integracji systemów do obsługi dealerskiej i systemu ERP – mówi dr inż. Czajka.

Popyt na usługi

Wszystkie uczelniane Centra Transferu Technologii wspierają naukowców w każdej dziedzinie nauki. Jednak ze względu na dorobek i know-how pracowników możemy mówić o pewnych specjalizacjach. Uniwersytet Rzeszowski najwięcej technologii posiada w branży spożywczej, energetyce, branży elektromaszynowej, sztucznej inteligencji, ochronie środowiska oraz medycynie. Jeśli chodzi o Politechnikę Rzeszowską, to należy wskazać na lotnictwo, materiałoznawstwo, budowę maszyn, chemię i informatykę.

A o jaki rodzaj wsparcia najczęściej proszą naukowcy? – Najczęściej proszą nas o wsparcie przy wypełnianiu obowiązujących na uczelni procedur, przy znalezieniu współwykonawcy zlecenia z innej jednostki. Proszeni jesteśmy też o asystę w negocjacjach warunków i zakresu umowy zlecenia z przedsiębiorcą, porady w sprawie ochrony własności intelektualnej czy możliwości zrealizowania wspólnego projektu z przemysłem – mówi Maciej Szalacha. Z kolei Agnieszka Bielecka wskazuje, że UCTT najczęściej jest proszone o organizację spotkań z podmiotami zainteresowanymi podjęciem współpracy z naszym Uniwersytetem. – Naukowcy pytają też o pomoc w organizacji, przygotowaniu i zawieraniu umów i porozumień o współpracy, możliwość wspierania opracowywania wniosków patentowych, koordynację przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej, a także prowadzenie spraw przed Urzędem Patentowym RP – dodaje.

Dobra współpraca przynosi wymierne efekty. Przykładem może być utworzenie Środowiskowego Laboratorium Politechniki Rzeszowskiej – Laboratorium Badawcze Aeropolis (w ramach współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego), które powstało w celu realizacji prac zleconych przez przedsiębiorców. W samym 2015 r. laboratorium wykonało 28 projektów i prac zleconych na kwotę kilkuset tysięcy złotych. – Jeżeli chodzi o wdrożenia, to w ubiegłym roku podpisaliśmy 9 umów licencyjnych i wdrożeniowych. Do najciekawszych z nich możemy zaliczyć rozwiązanie z zakresu technologii szlifowania specjalnej wkładki tokarskiej z diamentu polikrystalicznego, czy też technologii wiercenia w materiałach kompozytowych – wyjaśnia Maciej Szalacha.

CTIiP najczęściej wspiera swoich pracowników w analizach i doskonaleniu przedsięwzięć biznesowych z wytworzeniem prototypu, w zabezpieczeniu praw autorskich do rozwiązania z uzyskaniem patentu czy zarejestrowaniem wzoru użytkowego. – Bardzo istotna jest również pomoc w wyszukaniu optymalnego źródła finansowania, w tym możliwości współpracy z inwestorami zewnętrznymi, funduszami typu seed czy venture capital lub pozyskania projektu dofinansowanego z programów grantowych UE – wyjaśnia dr inż. Władysław Czajka.

Zainteresowanie rośnie

– Badacze dostrzegli, że obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej otwiera przed nimi duże możliwości. Efektem jest znaczący wzrost zleceń dla przedsiębiorców w pierwszym kwartale tego roku w stosunku do lat ubiegłych – podkreśla Maciej Szalacha z CITT Politechniki Rzeszowskiej.

Dr inż. Władysław Czajka, dyrektor CTIiP Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, dodaje: – Zainteresowanie ofertą jest znaczne, ale jeszcze nie do końca satysfakcjonujące. Dlatego prowadzimy ciągłe działania informacyjne i szkoleniowe, kierowane do przedsiębiorców, pracowników i studentów. Nasza uczelnia doskonali również procedury i regulaminy dotyczące praktycznych aspektów procesu komercjalizacyjnego, związane z wynajmem infrastruktury, ochroną praw własności intelektualnej, procedurami tworzenia start-upów przyuczelnianych itp.

Andrzej Szoszkiewicz

element_paginy_m zobacz więcej: Przydatne adresy

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej

ul. Powstańców Warszawy 12, bud. V

35-329 Rzeszów

tel.: 17 743 21 16

email: szalacha@prz.edu.pl

http://citt.prz.edu.pl/

 

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

tel.: 17 851 87 19, 17 851 85 50

email: uctt@ur.edu.pl

www.ctt.rzeszow.pl

 

Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 21, 17 866 11 21

email: wczajka@wsiz.rzeszow.pl