Kontakt

Wydawca:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

tel. +48 17 747 67 05
fax +48 17 747 67 39

e-mail: drp@podkarpackie.pl
info.rpo@podkarpackie.pl
www.rpo.podkarpackie.pl
https://www.facebook.com/rpowp2020

Realizacja:

Smartlink Sp. z o.o.
ul. Zjazd 2/4, 60-653 Poznań
tel. +48 61 849 90 40
e-mail: biuro@smartlink.pl
www.smartlink.pl

Redakcja i koordynacja: Iwona Gutowska
Współpraca: Joanna Skrzypek (UMWP)

e-magazyn jest bezpłatny i wydawany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020