Podkarpackie w sieci

W latach 2014-2020 rozwój cyfrowy jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Administracja publiczna może pozyskać fundusze m.in. na poszerzenie i usprawnienie zakresu spraw, które mieszkańcy będą mogli załatwić bez wychodzenia z domu. Elektroniczny dostęp do usług publicznych (tzw. e-administracja) jest bowiem jednym z filarów nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego.

Aktualności

Cyfrowy region

Nowoczesna technologia, a przy tym odpowiednio przeszkoleni pracownicy umożliwiają mieszkańcom szybsze załatwienie wielu spraw, bardzo często bez konieczności wychodzenia z domu – mówi Sławomir Cynkar, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Rzeczpospolita Cyfrowa

Do końca tego roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostanie przeprowadzonych kilka konkursów, w których można się ubiegać o wsparcie projektów o łącznej wartości przekraczającej 1,7 mld zł.

Kraina malucha

W 2014 r. w województwie podkarpackim 78% dzieci w wieku 3-5 lat objętych było opieką przedszkolną, w 2015 r. było to już 79,3%. To jednak wciąż mniej, niż wynosi średnia w kraju (82%). Deficyt najbardziej widoczny jest na wsiach i w małych miastach. Sytuację można zmienić, ale potrzebne są odpowiednie środki finansowe. Pomóc może Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Otwarci na biznes

W tej perspektywie finansowej przy ocenie projektów składanych przez przedsiębiorców najbardziej liczy się innowacyjność produktu bądź usługi oraz potencjał rynkowy nowego rozwiązania. Dlatego nawet najbardziej oryginalny pomysł to jeszcze za mało. Trzeba go wdrożyć, a potem z powodzeniem wprowadzić na rynek. To trudna i pracochłonna droga, a jednym z istotnych etapów są prace badawczo-rozwojowe.

Aspekty finansowo-księgowe w projektach EFS

Zdarza się, że beneficjenci interesują się aspektami finansowo-księgowymi dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. To jednak czasem za późno, aby ustrzec się problemów. Sposób realizacji jest nie mniej ważny niż strona merytoryczna. Przystępując zatem do sporządzenia wniosku o dofinansowanie, warto pamiętać o trzech aspektach: czas, ludzie, pieniądze.

Potencjał regionu


Inwestycje priorytetowe, ważne nie tylko dla rozwoju regionu, ale także kraju, będą pokłosiem Kontraktów Terytorialnych zawieranych pomiędzy samorządami poszczególnych województw a rządem. Na Podkarpaciu przewidziano na nie 22 mld zł.

Fundusze Europejskie dla wszystkich


Czy przygotowując wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, zadbałeś o to, aby twój projekt był dostępny dla wszystkich? Pomyślałeś o tym, w jaki sposób z twoich pomysłów będą mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnościami? Pamiętaj, że średnio co dziesiąty Polak należy do tej grupy.

Quiz


Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Podpowiedzi szukaj w artykułach, które publikujemy w tym wydaniu e-magazynu „Zobacz zmiany”.