Inwestycje dla lepszej integracji

Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną należą do najważniejszych zadań w regionie. W poprzednim okresie programowania za priorytet uznano ulepszenie istniejącej sieci dróg w naszym województwie. Obecna perspektywa 2014-2020 również daje nam ogromne możliwości inwestowania w infrastrukturę komunikacyjną.

Aktualności

Cały czas inwestujemy

W planowaniu inwestycji najczęstszym ograniczeniem, z jakim stykają się przedsiębiorcy działający w branży turystycznej, jest brak kapitału. Preferencyjne pożyczki mają pomóc MŚP rozwinąć biznes, a w konsekwencji stworzyć zróżnicowaną ofertę wysokiej jakości usług turystycznych w całej Polsce Wschodniej – mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Przesiądź się na autobus

Za sprawą wielomilionowych inwestycji, współfinansowanych z Funduszy Europejskich, po Rzeszowie, Mielcu, Stalowej Woli, Przemyślu, Sanoku i okolicznych miejscowościach kursować będą nowoczesne, niskoemisyjne autobusy. A w nich pasażerowie – chętniej i liczniej niż dotąd.

Wspólna stacja docelowa

Nowy tabor, w nowym otoczeniu i z nowym rozkładem jazdy. Taki ma być efekt trzech regionalnych projektów: Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego, zakupu taboru kolejowego do przewozów pasażerskich oraz Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Przedsięwzięcia mają różne źródła finansowania, ale wspólną stację docelową – poprawę jakości i dostępności transportu kolejowego.

Nowe drogi

Na infrastrukturę komunikacyjną w województwie podkarpackim przeznaczane są corocznie miliony złotych. Region pokrywa sieć ponad 890 km dróg krajowych i przeszło 1650 km tras wojewódzkich. Zgodnie z przyjętym Programem Strategicznym Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 sieć dróg powinna sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi wszystkich jego obszarów.

Zapraszamy w Bieszczady

Bieszczady wabią niezapomnianymi górskimi widokami, urozmaiconą fauną i florą oraz unikalnym mikroklimatem. Przeszkodą w rozwoju regionu jest jednak brak dobrej jakości dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Dlatego wciąż potrzebne są duże inwestycje.

Zapytanie ofertowe


Jasny opis przedmiotu zamówienia, przejrzyste kryteria oceny ofert stwarzające równe szanse wykonawcom – tak przygotowanych zapytań ofertowych chcieliby wszyscy. Wymagań jest jednak więcej i trzeba bardzo pilnować, by dopełnić procedur i uniknąć korekt finansowych.

Jak przebiega procedura odwoławcza?


Procedura odwoławcza to szansa na zmianę niekorzystnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Decydując się na protest, możemy liczyć na ponowne jego sprawdzenie w ramach obiektywnej i przejrzystej procedury.

Quiz


Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Podpowiedzi szukaj w artykułach, które publikujemy w tym wydaniu e-magazynu „Zobacz zmiany”