Efekty zmian

marszałek Władysław Ortyl

Przystępując w 2004 r. do Unii Europejskiej otrzymaliśmy niezwykłą szansę na przyspieszenie społeczno-gospodarczego rozwoju Polski. Jednocześnie jednak postawiono przed nami nie lada wyzwanie, by przyznawane środki dobrze spożytkować. Przypomnijmy, że korzystaliśmy z unijnych budżetów na lata 2004-2006 i 2007-2013 i nadal korzystamy z obecnego – 2014-2020. Jak podaje Ministerstwo Finansów, do marca 2019 r. pozyskaliśmy 163,7 mld euro, a nasze składki wyniosły 53,7 mld euro. Otrzymaliśmy zatem ponad trzykrotnie więcej, niż wpłaciliśmy. To niebagatelna kwota prawie 110 mld euro! Wymierne korzyści dobrze widać na przykładzie produktu krajowego brutto (PKB). W 2004 r. PKB w przeliczeniu na mieszkańca wynosił w Polsce połowę średniej unijnej. Szacuje się, że do 2020 r. możemy osiągnąć ok. 75% średniego poziomu PKB na mieszkańca dla UE.

Zmian, jakie zaszły, nie da się przeoczyć. Mamy nowoczesny terminal pasażerski w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. W miastach coraz częściej jeździmy niskoemisyjnymi, komfortowymi autobusami. Poprawiła się dostępność komunikacyjna regionu. Korzystamy ze zmodernizowanych linii kolejowych i nowo wybudowanych dróg, mostów, wiaduktów czy obwodnic. Tysiące przedsiębiorców udowodniło, że potrafią z sukcesem wykorzystywać unijne dotacje. Dzięki wdrażaniu innowacji podkarpackie firmy zwiększyły swoją konkurencyjność i z powodzeniem zdobywają zagraniczne rynki. Wiele osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, wzięło udział w oferowanych szkoleniach, znalazło zatrudnienie, powróciło na rynek pracy czy otworzyło własny biznes. Nie zabrakło inwestycji w infrastrukturę badawczą na uczelniach, ochronę środowiska czy służbę zdrowia. Fundusze Europejskie pomogły stworzyć nam nowe miejsca opieki nad dziećmi w przedszkolach i żłobkach. Trudno jest właściwie wskazać taką dziedzinę życia, w której nie widać korzyści z naszego członkostwa w Unii Europejskiej.

W tym wydaniu magazynu „Zobacz zmiany” przeczytają Państwo, jak w ciągu 15 lat obecności Polski w UE zmieniło się województwo. O tym, co jest naszym największym osiągnięciem, opowiadają zarówno projektodawcy, jak i zwykli mieszkańcy.

Zapraszam do lektury!

Władysław Ortyl

marszałek województwa podkarpackiego