Kategoria: ekspert podpowiada

Trwałość projektu

Otrzymałeś płatność końcową po realizacji projektu. Udało Ci się zrobić wszystko zgodnie z planem i doprowadzić przedsięwzięcie do szczęśliwego rozliczenia. Ale to jeszcze nie koniec – pamiętaj o celu projektu i zobowiązaniach zawartych w umowie o dofinansowanie.

Umowa zobowiązuje

Nawet po zakończeniu realizacji projektu umowa o dofinansowanie nadal obowiązuje. Kontroli podlega m.in. zachowanie trwałości – mówi Tomasz Zieliński, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.