Kategoria: wydarzenia

Unijna piętnastka

Był wielki biały tort z niebieską unijną flagą, odśpiewanie „Ody do radości”, koncerty, zabawy i zawody. Były też podsumowania zmian, jakie zaszły w naszym regionie w ciągu 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Władze i mieszkańcy województwa wspólnie z turystami 1 i 2 maja br. świętowali tę radosną rocznicę w Mucznem i Wołosatem w Bieszczadach.