Polska Wschodnia na piątkę

„Polska Wschodnia – dziś i jutro” to hasło konferencji, jaka odbyła się 23 czerwca br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce. Budynek, oficjalnie otwarty tego samego dnia, zbudowano dzięki unijnemu wsparciu. Na realizację tej inwestycji pozyskano fundusze z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) w wysokości 54,5 mln zł. Podczas spotkania poruszano kwestie związane z PO RPW oraz dyskutowano o możliwościach, jakie daje jego następca – Program Operacyjny Polska Wschodnia. Dyskutowano również o dotychczasowych osiągnięciach regionów wschodnich oraz o wyzwaniach stojących przed nimi w przyszłości. – W latach 2006-2014 w Polsce Wschodniej zaszło wiele pozytywnych zmian. Makroregion odrobił ok. 1/5 dystansu rozwojowego w stosunku do średniej państw członkowskich UE – mówił podczas swojego wystąpienia wiceminister Adam Hamryszczak. Badania przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rozwoju potwierdzają, że połowa wzrostu PKB per capita w ostatnich latach we wschodniej części kraju to wynik realizacji programów finansowanych z Funduszy Europejskich. – Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie to dynamicznie rozwijające się regiony, w których tkwi ogromny potencjał – dodał wiceminister. Jak zaznaczył, Podkarpacie bardzo dobrze wykorzystało szansę, jaką dają unijne środki. Zwrócił uwagę na dzisiejsze atuty województwa, dodatkowo wzmocnione poprzez wykorzystane fundusze UE. Wspomniał m.in. o nowoczesnych uczelniach kształcących specjalistów, rozwiniętym zapleczu naukowo-badawczym, sprawnie działających instytucjach otoczenia biznesu, bliskości rynków zagranicznych Europy Środkowo-Wschodniej oraz specjalnych strefach ekonomicznych.