Rozwój poprzez kulturę

Coraz częściej kultura zaczyna być postrzegana jako ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Wzrasta jej rola w aktywizacji społecznego zaangażowania, budowaniu tożsamości i poczucia dumy z przynależności do miejsca, w którym się żyje. Miasta zaczynają „używać” kultury do kreowania swojego wizerunku jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania (jakość życia), odwiedzania (turystyka kulturowa) i inwestowania (nowe miejsca pracy, większy dochód). Kultura stymuluje też rozwój sektora kreatywnego (design, architektura, programowanie, reklama) przyczyniając się tym samym do wzrostu innowacyjności firm.

Aktualności

Unia muzealna

Samorząd Województwa Podkarpackiego w obszarze związanym z poprawą warunków życia i rozwojem regionu kładzie szczególny nacisk na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego. W ramach RPO WP na lata 2014-2020 na działania w dziedzinie kultury przeznaczono prawie 39,3 mln euro, z czego 4 mln euro dedykowano Rzeszowskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu – mówi Aleksander Konopek, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Łańcucka perła

Zamek w Łańcucie jest nierozerwalnie związany z historią Polski i Europy. To miejsce spotkań głów państw, międzynarodowych festiwali muzycznych, chętnie odwiedzane przez turystów. Rezydencja wymaga jednak ogromnych nakładów finansowych, stąd konieczność pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych.

Z archeologią na Ty

Karpacka Troja jest jednym z najważniejszych obiektów na turystycznym i muzealnym szlaku województwa podkarpackiego. Skansen archeologiczny oferuje nie tylko interesującą wystawę dotyczącą pradziejów naszych ziem, ale też warsztaty edukacyjne, pokazy walki czy naukę strzelania z łuku. A w planach są już kolejne atrakcje.

Pomocna dłoń

Każdy chciałby mieć swoje miejsce na ziemi, pracę, znajomych, pieniądze. Niektórym nieco trudniej niż innym przychodzi osiągnąć takie cele, na szczęście nie zostają ze swoimi problemami sami. W województwie podkarpackim przybywa przedsiębiorstw społecznych, w których człowiek jest ważniejszy niż zysk.

Kreatywna Europa

Działasz w obszarze branż kreatywnych? Szukasz pieniędzy na produkcję filmu, gry komputerowej bądź tłumaczenie literatury europejskiej? Chcesz wypromować swoje dzieła na rynku europejskim? Jeśli tak, sprawdź możliwości, jakie oferuje program Kreatywna Europa.

Zgodnie z prawem


Każdy zabytek podlega ochronie, jednak jej zakres jest zróżnicowany. Co zatem trzeba zrobić, aby remont, przebudowa, rozbudowa czy modernizacja były przeprowadzone zgodnie z prawem?

Wszyscy jesteśmy równi


Pomimo nacisku, jaki Unia Europejska kładzie na wyrównywanie szans obu płci w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym, statystyki i badania opinii publicznej potwierdzają, że wciąż mamy wiele do zrobienia. Ważnym elementem budowania świadomości społecznej w tym zakresie są Fundusze Europejskie.

Quiz


Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Podpowiedzi szukaj w artykułach, które znajdziesz w tym wydaniu e-magazynu „Zobacz zmiany”.