Fundusze na Kresach

Festiwal Dziedzictwa Kresów to jedna z największych imprez kulturalno-kulinarnych na Podkarpaciu. Podczas kilku festiwalowych dni w Lubaczowie oraz gminach Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów i Narol odbywają się koncerty, warsztaty, inscenizacje, konferencje, prelekcje i tradycyjny konkurs kulinarny. W tym roku na wieńczącej to wydarzenie imprezie plenerowej przygotowano Miasteczko Państw w ramach eventu „Wędrówki z Funduszami Europejskimi”. Beneficjenci Funduszy Europejskich na swoich stoiskach promocyjnych chętnie dzielili się doświadczeniami związanymi z wykorzystywaniem środków unijnych. Zdobyte informacje można było wykorzystać podczas warsztatów z pisania projektów. Dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy edukacyjne, w których nagrodami były gadżety z logo Unii Europejskiej. Można też było wziąć udział w grze planszowej „Podróż w euroczasie” organizowanej na stoisku promocyjnym RPO WP.