Miasto przyszłości

Większość mieszkańców Unii Europejskiej mieszka w miastach – to ok. 360 mln osób. Aglomeracje miejskie z jednej strony są siłą napędową rozwoju gospodarczego (oferują korzystne warunki dla wszelkiego rodzaju działalności i tworzą 85% unijnego PKB), a z drugiej odpowiadają za 70% światowej emisji dwutlenku węgla. Choć każde miasto jest wyjątkowe, to wszystkie stoją przed podobnymi wyzwaniami: zanieczyszczeniem powietrza, zakorkowanymi ulicami, brakiem miejsc parkingowych, mało efektywnym transportem publicznym. Konieczne jest zatem podjęcie działań służących rozwiązaniu najważniejszych problemów współczesnych miast.

Aktualności

Kosmiczna szansa

W rozwoju branży kosmicznej widzimy dużą szansę dla regionu. Ma to swoje uzasadnienie w jasno zdefiniowanym potencjale naukowo-badawczym i edukacyjnym. Przemysł lotniczy i kosmiczny wybraliśmy na inteligentną specjalizację, co ułatwi zaangażowanie Funduszy Europejskich w projekty z branży kosmicznej – mówi Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Inteligentny Rzeszów

Idea Smart City zawładnęła umysłami urbanistów i samorządowców na całym świecie. Najbardziej spektakularne przykłady jej wdrażania obserwujemy w Azji. W Korei Południowej na 600 hektarach ziemi wyrwanej morzu powstaje miasto Songdo, w którym nowe technologie mają wynieść życie mieszkańców na dotychczas nieosiągalny poziom. Z kolei w Chinach trwa realizacja 193 pilotażowych projektów mających przekształcić wybrane miasta w inteligentne metropolie. A jak wypadają na tym tle polskie miasta, w tym Rzeszów? I w jakim stopniu pomagają im Fundusze Europejskie?

Nowoczesna komunikacja miejska

Samorząd Rzeszowa od lat zabiega, by mieszkańcy mogli szybko, bezpiecznie i wygodnie dotrzeć do celu. Dlatego zainwestował ponad 535 mln zł w infrastrukturę i nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Przebudowany został układ komunikacyjny, przybyło ekologicznych autobusów, a pasażerowie mogą korzystać z e-biletu i elektronicznej informacji.

Dobry czas dla przedsiębiorczości społecznej

Przedsiębiorczość społeczna – jak każda inna – do rozwoju potrzebuje sprawnych struktur i sprzyjającego prawa. Stąd niedawna nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych i pojawienie się dodatkowych możliwości finansowania otwiera przed sektorem ekonomii społecznej na Podkarpaciu nowe możliwości.

Komunikacyjna brama Europy


Jednym z atutów województwa podkarpackiego może stać się nowoczesna infrastruktura komunikacyjna. To nie tylko autostrada A4, która łączy wschodnią i zachodnią granicę Polski, czy trasa ekspresowa S19. Komunikacyjna mapa regionu jest znacznie bogatsza.

Chcesz się rozwijać, poszerz horyzonty


Realizacja udanego projektu badawczego w ramach RPO WP może być pierwszym krokiem do kolejnych, być może większych i ambitniejszych przedsięwzięć. UEuruchomiła program Horyzont 2020, który pozwala na realizowanie innowacyjnych projektów w międzynarodowym partnerstwie.

Więcej opowieści, mniej statystyki


Podczas tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast uczestników korzystających z Twittera obiegła wiadomość napisana przez jednego z uczestników: „Ludzie są mniej zainteresowani suchymi liczbami i faktami, wolą wsłuchiwać się w autentyczne opowieści. Musimy narracją przekazać emocje”.