Śladem unijnych inwestycji

Jarosław, Przemyśl, Horyniec to tylko niektóre z miejsc, jakie odwiedzili dziennikarze podkarpackich mediów podczas październikowego wyjazdu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Celem było pokazanie inwestycji zrealizowanych za pomocą unijnego dofinansowania w ramach RPO WP.

 

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej A. Jenke w Jarosławiu wykorzystał unijne wsparcie, które umożliwiło renowację i modernizację zabytkowego opactwa. Dzięki temu udało się utworzyć powierzchnię wystawienniczą, gdzie  mieści się obecnie kilkanaście wystaw nie tylko o tematyce religijnej. W Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu dziennikarzy zachwyciła ekspozycja zabytkowych ikon pochodzących z różnych miejsc Podkarpacia. W tej samej miejscowości unijne środki pozwoliły na rewitalizację obiektu klasztornego, mieszczącego się przy ul. ks. J. Popiełuszki, w którym powstał Dom Opieki Społecznej oraz kompleks rehabilitacyjno-leczniczy. Na poddaszu wygospodarowano dodatkowe pomieszczenia na mieszkania treningowe dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Ich mieszkańcy przygotowują się do funkcjonowania w codziennym życiu. Bardzo potrzebna – zdaniem dziennikarzy – okazała się inwestycja zrealizowana przez Gminę Wiązownica, która unijne wsparcie przeznaczyła na remont i budowę ścieżki rowerowej prowadzącej do turystycznej miejscowości Radawa. – Kąpielisko w Radawie jest bardzo popularne wśród mieszkańców regionu, a możliwość dojazdu do niego rowerem na pewno zwiększa atrakcyjność tego miejsca i samej gminy – zauważyła dziennikarka Barbara Kozłowska z Radia Rzeszów. Pierwszy dzień zakończył się konkursem, w którym dziennikarze mogli sprawdzić, jaką mają wiedzę o Funduszach Unijnych.

 

 

Drugiego dnia pokazano projekty zrealizowane w Cieszanowie, Lubaczowie i Horyńcu. W Cieszanowie udało się rozbudować Środowiskowy Dom Samopomocy – powstało tam kilka pracowni dla podopiecznych oraz przeszklony dziedziniec. Władze Cieszanowa przystąpiły do realizacji kolejnej inwestycji – Domu Dziennego Pobytu Seniorów. Unijne wsparcie na ten projekt pozyskano już z RPO WP 2014-2020. W Lubaczowie dziennikarze odwiedzili Muzeum Kresów, które dzięki dotacji dołączyło do projektu „Wirtualne Muzea Podkarpacia”. Teraz najcenniejsze zbiory z lubaczowskiego muzeum można obejrzeć w internecie. Ostatnią inwestycją na trasie był budynek uzdrowiska w Horyńcu. Unijne pieniądze pozwoliły na przeprowadzenie termomodernizacji obiektu oraz zagospodarowanie dla kuracjuszy poddasza.

Monika Konopka

Biuro prasowe UMWP