Mocne strony regionu

Atrakcyjność turystyczna to od wielu lat jeden z podstawowych atutów naszego województwa. Jesteśmy doceniani za walory przyrodniczo-krajobrazowe, przede wszystkim góry i mające silną markę Bieszczady. Wśród skojarzeń związanych z regionem znajdują są również Jezioro Solińskie, zabytki architektury drewnianej, uzdrowiska i skansen w Sanoku. Podkarpacie to także wolność i nieograniczona przestrzeń, nieskażone środowisko naturalne i atrakcje turystyczne dostępne o każdej porze roku.

Aktualności

Wielowymiarowy region

Naszym celem jest stałe budowanie wizerunku Podkarpackiego jako nowoczesnego i atrakcyjnego regionu, który dynamicznie rozwija się dzięki innowacyjnym technologiom i wysoko wyspecjalizowanym kadrom, kształcącym się na podkarpackich uczelniach – mówi Maciej Jaskot, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Innowacje motorem rozwoju

Jak wynika z raportu „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016”, przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny, największy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej, odnotowano w województwie podkarpackim (odpowiednio 41,4% i 73,4%). Jest szansa, że trend ten zostanie utrzymany, ponieważ są pieniądze na innowacje i miejsca, gdzie można nad nimi pracować.

Wielki krok dla małego biznesu

Małe i średnie przedsiębiorstwa wypracowują co drugą złotówkę PKB i zatrudniają około 6,5 mln osób. Barierą w ich rozwoju jest jednak często brak możliwości dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych spowodowany ich wysoką ceną. – Dzięki uruchomionej w tym roku Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu i 75-procentowemu dofinansowaniu z RPO WP każda firma, nawet najmniejsza, ma szansę na uzyskanie pomocy w zakupie profesjonalnych usług biznesowych – mówi marszałek Władysław Ortyl.

Promuj z pomysłem

W zeszłorocznym badaniu Eurobarometru Polska wypadła bardzo korzystnie pod względem świadomości i odbioru społecznego polityki regionalnej UE. Na pytanie, czy dana osoba słyszała o projekcie współfinansowanym z budżetu Unii, który wpłynął na poprawę jej/jego otoczenia, ponad 80% respondentów odpowiedziało twierdząco. To najlepszy wynik w Europie – mówi Julia Majewska, opiekun RPO WP w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej.

Fundusze adekwatne do potrzeb

Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wynosi przeszło 2 mld euro. O efektach wybranych przedsięwzięć mogli się przekonać dziennikarze regionalnych mediów podczas październikowego wyjazdu studyjnego.

Nowe umiejętności – nowe możliwości


Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji to jedna z najlepszych inwestycji w siebie. Dzięki nowym umiejętnościom rośnie nasza wartość na rynku pracy i stajemy się bardziej atrakcyjni dla pracodawców. Dlatego w RPO WP na lata 2014-2020 na bezpłatne kursy i szkolenia przeznaczono 70 mln zł.

Ekscytujący finisz


Końcówka 2018 r. to jeden z najważniejszych etapów wdrażania programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w tej perspektywie. Oczy osób odpowiedzialnych za poszczególne programy skierowane są na tabele ze wskaźnikami, na podstawie których Komisja Europejska zdecyduje, czy cele określone do końca tego roku zostały osiągnięte.

Quiz


Co wiesz o Funduszach Europejskich? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Podpowiedzi szukaj w artykułach, które publikujemy w tym wydaniu e-magazynu „Zobacz zmiany”