Nowe umiejętności – nowe możliwości

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji to jedna z najlepszych inwestycji w siebie. Dzięki nowym umiejętnościom rośnie nasza wartość na rynku pracy i stajemy się bardziej atrakcyjni dla pracodawców. Dlatego w RPO WP na lata 2014-2020 na bezpłatne kursy i szkolenia przeznaczono 70 mln zł.

Regionalny Program finansuje nie tylko budowę dróg, oczyszczalni ścieków czy innowacyjną działalność gospodarczą. Mniej widoczną, ale równie potrzebną formą pomocy jest inwestycja w wiedzę i rozwój mieszkańców regionu. Możliwość skorzystania ze wsparcia mają wszystkie osoby dorosłe zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Szczególnie preferowane są osoby starsze i te z niskim wykształceniem. Pieniądze na ten cel zapisano w działaniu 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Do końca października ponad 9,5 tys. osób wzięło udział w pozaszkolnych formach kształcenia, z tego niemal 7 tys. osób uzyskało kwalifikacje potwierdzone certyfikatem. Wśród oferowanych szkoleń największym powodzeniem cieszyły się kursy typowo zawodowe, m.in. na prawo jazdy kategorii C lub C+E, operatorów maszyn budowlanych, szkolenia spawalnicze czy instalatora systemów energii odnawialnej.

Nauka podstawą rozwoju 

Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. w Rzeszowie w partnerstwie z EDU-CONSULT Zbigniew Pospolitak prowadzi projekt „Nowe kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie”. Skorzystać ma z niego 170 osób (100 kobiet, 70 mężczyzn), w tym 57 osób o niskich kwalifikacjach oraz 45 osób w wieku 50+. Całkowita wartość projektu to niemal 659 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi prawie 560 tys. zł.

– Szkolenia i kursy zawodowe są bezpłatne. Początkowo obawialiśmy się, że kursanci nie będą wystarczająco pilnie uczęszczali na darmowe zajęcia. Szybko jednak okazało się, że konieczność przystąpienia do egzaminu i możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego umiejętności są wystarczającą motywacją – mówi Bożena Basaj, prezes zarządu POSD. To ważne, projekt zakłada bowiem, że co najmniej połowa kursantów zda egzamin. Na razie udaje się bez problemu uzyskać ten wskaźnik.

Oferowane specjalności to projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD (80 h), projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional (80 h), kurs księgowości (120 h), kurs na specjalistę ds. kadr i płac oraz specjalistę ds. zamówień publicznych (120 h), a także zarządzanie projektami z egzaminem Prince 2 Foundation (80 h). Uczestnikiem szkolenia jest m.in. Piotr, student IV roku wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Rzeszowskiej, który zdecydował się na kurs projektowania CAD 2D i 3D, ponieważ chciał podnieść swoje kwalifikacje. Na studiach miał tylko 10 godzin na temat tego zagadnienia, a teraz ma ich 80. – Myślę, że mogę zdobyć tu dużo większą wiedzę, a poza tym dopytać prowadzącego, jeśli czegoś nie wiem czy nie zrozumiałem. Liczę na to, że po studiach łatwiej mi będzie znaleźć pracę – wyjaśnia Piotr.

 

Oferowane specjalności to projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD
Oferowane specjalności to projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD

 

Z kolei Marcin pracuje w firmie Oxynet w Jarosławiu, w której zajmuje się sieciami komputerowymi. – Realizujemy projekt unijny światłowodowy i szkolenie już przydaje się w pracy. Pracując na programach CAD, mogę bardziej profesjonalnie wykonać usługi i przyciągnąć kolejnych klientów – mówi Marcin. Jego zdaniem zajęcia są prowadzone profesjonalnie, dlatego nie powinno być problemu ze zdaniem egzaminu. Podstawowe znaczenie dla obu panów miało to, że szkolenie jest bezpłatne. Marcin żałuje, że brakuje oferty dla pracowników. On sam na kurs dostał się z listy rezerwowej, ponieważ pierwszeństwo miały osoby 50+ oraz te o niskich kwalifikacjach. Jego zdaniem młodzi pracujący powinni mieć więcej możliwości bezpłatnego dokształcania.

Szkolenia odbywają się w ciągu 10 dni z weekendami włącznie. Skorzystać mogą z nich także osoby z niepełnosprawnościami. Projekt jest realizowany do końca czerwca 2019 r., dlatego odbędą się jeszcze kolejne nabory.

– To, że wiele osób poszukuje takiej oferty, zmotywowało nas do działania. Realizując ten projekt, zdobywamy doświadczenie w organizacji szkoleń z dofinansowaniem unijnym oraz zdobywamy nowych klientów. Cieszymy się, że kursanci zdobywają certyfikaty, a my umacniamy swoją pozycję na rynku – podsumowuje Bożena Basaj. 

Kolejne kwalifikacje atutem na rynku pracy

Rzeszowska firma ZRYW II – Ośrodek szkolenia kierowców Marta Skowron przygotowała w ramach projektu „Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” szkolenia dla 330 osób dorosłych, którzy uczą się, pracują lub mieszkają w województwie podkarpackim. Wśród uczestników minimum 60% stanowić mają osoby o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+. Kursy odbywają się przede wszystkim w Rzeszowie, ale zaplanowano je także w okolicy Krosna, ponieważ udało się tam zebrać grupy liczące co najmniej 10 osób. W ramach szkoleń można zdobyć uprawnienia m.in. energetyczne, operatora wózków jezdniowych, operatora żurawia przenośnego, suwnic oraz operatora pilarki mechanicznej, a także odbyć kurs na montera rusztowań i prawo jazdy kategorii C+E.

– Staramy się realizować różne projekty, bowiem pomagając ludziom, pomagamy sobie. Nasza kadra jest świetnie przygotowana, dlatego zdecydowaliśmy się wystąpić o dotację na organizację kursów – mówi Bolesław Skowron, kierownik ośrodka. Bartłomiej Gładysz, koordynator projektu, dodaje, że jednym z powodów napisania wniosku było też otrzymanie wsparcia finansowego. Drugi, niemniej istotny aspekt to możliwość skutecznej i efektywnej promocji OSK. – Realizując ten projekt, możemy dotrzeć do wielu potencjalnych klientów, którzy w przyszłości może zechcą wziąć udział w innych szkoleniach bądź też polecą nasz ośrodek rodzinie czy znajomym – wyjaśnia Gładysz. Dodatkową motywacją była chęć zdobycia nowych doświadczeń. Realizacja projektu wymaga bowiem organizacji każdego działania w odpowiednich terminach zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy. – Trzeba właściwie zaplanować etapy rekrutacji, organizacji przebiegu szkoleń, aż do momentu uzyskania uprawnień przez kursantów – dodaje Bartłomiej Gładysz.

Wśród uczestników szkolenia na prawo jazdy kategorii C+E, uprawniającego do kierowania ciężarówką z przyczepą, jest Agnieszka Kuleszczyk. Od 11 lat pracuje w rzeszowskim MPK jako kierowca autobusu, ma już więc prawo jazdy kategorii C umożliwiające kierowanie samochodem ciężarowym lub ciągnikiem bez przyczepy. – Jestem właścicielką gospodarstwa rolnego w Lutoryżu i mam pole w Rzeszowie. Paradoksalnie mogę wozić ludzi autobusem, a nie mogę ciągnikiem z przyczepą zwieźć zboża. Informacja o darmowych kursach na prawo jazdy kategorii E zmobilizowała mnie do działania. Tym bardziej, że muszę liczyć sama na siebie, ponieważ w maju zeszłego roku zmarł mój mąż – mówi pani Agnieszka. Nowa kategoria może się też przydać w pracy. Według obecnych przepisów można kierować autobusami przegubowymi, mając prawo jazdy kategorii C, ale być może przepisy zostaną zmienione. – Na razie dużo lepiej czuję się, jadąc autobusem niż samochodem ciężarowym z przyczepą, ale zajęcia na placu przynoszą pierwsze efekty – podsumowuje swoje wysiłki pani Agnieszka.

Szkolenia dofinansowane w ramach projektu realizowane będą do połowy 2019 r. Każdy z kursów kończy się egzaminem państwowym. Uczestnik po pozytywnie zdanym egzaminie otrzymuje dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku. – Najważniejsze jest to, że kształcenie jest ściśle powiązane z potrzebami pracodawców i ogólnymi potrzebami rynku pracy – podsumowuje Bartłomiej Gładysz. Wartość całego projektu to ponad 813 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 731 tys. zł.

Szkolenia dostosowane do potrzeb

W dwóch dotychczasowych konkursach w ramach działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych firmy szkoleniowe przedstawiały swoją ofertę i otrzymywały pieniądze na organizację zaproponowanych kursów. Wprawdzie zaplanowane szkolenia stanowiły odpowiedź na zidentyfikowane wcześniej potrzeby regionalnego rynku pracy, ale nie zawsze osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych znajdowały odpowiedni dla siebie kurs. W reakcji na to Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie trzeci konkurs rozpisał tak, aby umożliwić uczestnikom samodzielny wybór placówki kształcenia. Obecnie finalizuje wybór lokalnych operatorów, którzy będą obsługiwali uczestników i udzielali wsparcia w ramach czterech subregionów Podkarpacia.

Od 2019 r. to uczestnik będzie decydował o zakresie, terminie oraz wykonawcy kursu lub szkolenia. Co do zasady będzie wybierał wykonawcę szkolenia spośród instytucji zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto szkolenia mają prowadzić do uzyskania konkretnych kwalifikacji potwierdzonych rozpoznawalnym w branży certyfikatem lub dokumentem potwierdzającym uprawnienia. Wybrani lokalni operatorzy będą finansowali nie tylko sam kurs, ale pokryją również koszty walidacji i certyfikacji nabytych umiejętności. Na wdrażanie tego systemu przeznaczono dofinansowanie w kwocie 30 mln zł, co powinno pozwolić na przeszkolenie ponad 8 tys. osób. Łącznie ze szkoleń finansowanych z działania 9.5 skorzysta w regionie prawie 22 tys. osób. 

Barbara Kozłowska