Program dla Bieszczad

 

W Polańczyku 1 października 2018 r. podpisano aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, uwzględniając realizację ministerialnego „Programu dla Bieszczad”. Jest on adresowany do gmin powiatu bieszczadzkiego (Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne), leskiego (Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina), sanockiego (Komańcza, Zagórz, Tyrawa Wołoska) oraz przemyskiego (Bircza). Pula środków przeznaczona na rozwój regionu to około 1 mld zł. Program zakłada, że Bieszczady będą się rozwijać w czterech kierunkach. Mają być: bliskie, przyjazne dla mieszkańców, zielone i przedsiębiorcze. Bieszczady bliskie to bezpieczna droga do szkoły i pracy, szybkie połączenia z miastami regionalnymi oraz szybki i bezpieczny dla turystów dojazd w Bieszczady. W obszarze transportowym zainwestowano już około 200 mln zł. Przygotowywana jest budowa drogi S19 od Rzeszowa do granicy państwa. W planach jest modernizacja ciągów komunikacyjnych, m.in. DK84 łączącej Sanok, Zagórz, Lesko, Ustrzyki Dolne z granicą ukraińską oraz DK28 łączącej S19 z Sanokiem, Przemyślem i granicą państwa w Medyce. Bieszczady dla mieszkańców to dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, dobrej jakości edukacji oraz miejsc rekreacji i sportu. Bieszczady zielone to czysta energia oraz czyste rzeki i Jezioro Solińskie. Na wsparcie inwestycji związanych z ochroną środowiska przeznaczono już 60 mln zł. Realizowane są m.in. inwestycje wodno-kanalizacyjne w gminach Czarna, Ustrzyki Dolne, Cisna, Solina, Komańcza i Zagórz. Bieszczady przedsiębiorcze to działania zmierzające do stworzenia w Bieszczadach kompleksowej i konkurencyjnej marki turystycznej.