Wielowymiarowy region

Naszym celem jest stałe budowanie wizerunku Podkarpackiego jako nowoczesnego i atrakcyjnego regionu, który dynamicznie rozwija się dzięki innowacyjnym technologiom i wysoko wyspecjalizowanym kadrom kształcącym się na podkarpackich uczelniach – mówi Maciej Jaskot, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. 

Niedawno ruszyła kampania „Podkarpackie. Wyższy poziom innowacji”. Jaki dominuje w niej przekaz?  

Kampania ruszyła w lipcu tego roku. Chcieliśmy w niej zaprezentować ogromny potencjał gospodarczy, jaki posiada nasze województwo. Naszym celem jest stałe budowanie wizerunku Podkarpackiego jako nowoczesnego i atrakcyjnego regionu, który dynamicznie rozwija się dzięki innowacyjnym technologiom i wysoko wyspecjalizowanym kadrom kształcącym się na podkarpackich uczelniach. Ponadto chcemy zwrócić uwagę na coraz lepszą dostępność komunikacyjną regionu oraz doskonałe warunki do życia, które mogą stanowić zachętę do zamieszkania właśnie tutaj. Czyste środowisko, walory przyrodnicze, kulturowe, turystyczne i bezpieczeństwo to czynniki pozytywnie wpływające na jakość i komfort życia mieszkańców.

Do kogo jest skierowana kampania i jaki jest jej budżet?

Nasze działania kierujemy głównie do krajowych i zagranicznych firm – potencjalnych inwestorów, partnerów i klientów, w tym ze środowisk polonijnych, organizacji gospodarczych i okołobiznesowych, a także do pracowników i studentów instytucji naukowych, osób zamierzających założyć firmę lub start-up. Zabiegamy też o uwagę organizatorów wydarzeń ogólnokrajowych i międzynarodowych oraz turystów, m.in. biznesowych, zachęcając ich do korzystania z usług naszego nowoczesnego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego – G2A Arena. Budżet kampanii to prawie 1,5 mln zł i jest on w całości finansowany w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości RPO WP na lata 2014-2020.

Wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacyjnych (internetu, mediów społecznościowych, prasy, radia, bilbordów) umożliwiło nam wielokrotne docieranie z przekazem do wybranych grup docelowych. Zaplanowaliśmy m.in. spoty radiowe w 16 regionalnych stacjach radiowych w miastach wojewódzkich (łącznie 510 emisji), kampanię reklamową na 6 portalach biznesowych i turystycznych (zakładającą 5 mln odsłon), artykuły sponsorowane i reklamy w prasie lokalnej (10 tytułów), ogólnopolskiej (8) i zagranicznej (2). O odbywających się wydarzeniach, inwestycjach i ciekawostkach z regionu informowaliśmy na Facebooku (Podkarpackie.Przestrzen.Otwarta), Instagramie (VisitPodkarpackie) i Twitterze (GoPodkarpackie). Nawiązaliśmy współpracę z 16 influencerami zajmującymi się tematyką biznesową i turystyczną, których zaprosiliśmy do poznania regionu. Dzięki temu powstały zdjęcia, filmy i artykuły.

Podkarpacie cały czas postrzegane jest jako region turystyczny – atrakcyjny pod względem przyrodniczym i kulturowym, a mniej jako silny pod względem gospodarczym. 

Zgadza się. Dlatego kampania ma wpłynąć na zmianę tego jednowymiarowego postrzegania regionu. Choć Podkarpacie ma wiele atutów, to w badaniach opinii publicznej, które przeprowadzamy co roku we współpracy m.in. z Kantar Public, region utożsamiany jest głównie z Bieszczadami. Jesteśmy dumni z tego, lecz wolelibyśmy, żeby przekaz był pełny. Owszem – posiadamy duże obszary dziewiczej natury, jak dzikie Bieszczady, nieprzetarte szlaki Beskidu Niskiego i magiczne Roztocze Wschodnie, lecz rozwijamy też nowoczesną gospodarkę opartą na innowacyjnych technologiach. Dlatego utrwalanie wspomnianego przekazu, jak również budowanie wizerunku regionu jako innowacyjnego i dynamicznie rozwijającego się obszaru południowo-wschodniej Polski jest jak najbardziej uzasadnione i zamierzone. 

Najczęstsze skojarzenia z województwem podkarpackim Bieszczady: 4,18 Jezioro Solińskie: 3,89 Region oferujący nieskażone środowisko naturalne: 3,73 Region atrakcyjny turystycznie o każdej porze roku: 3,69 Region kojarzący się z wolnością i nieograniczoną przestrzenią: 3,64 Region warty polecenia turystom chcącym przyjechać z zagranicy: 3,61 Region bogaty w zabytki architektury drewnianej: 3,57 Region znany z uzdrowisk: 3,54 Region bogaty w zamki i pałace: 3,51 Skansen w Sanoku: 3,49

 

W kampanii zwracamy uwagę na trzy branże, które wybraliśmy jako nasze inteligentne specjalizacje, czyli informatykę i telekomunikację, lotnictwo i kosmonautykę oraz motoryzację. Informatyka to najdynamiczniej rozwijający się sektor w regionie. Rzeszów jest na drugim miejscu w Europie pod względem zapotrzebowania na pracowników w sektorze IT. Co dziesiąty informatyk w Polsce ukończył studia w Rzeszowie. Mamy wysoko rozwinięte zaplecze B+R (Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania). Niebagatelny wpływ na siłę gospodarczą regionu ma też sektor lotniczy – światowej klasy klaster Dolina Lotnicza wytwarza 90% krajowej produkcji w tej branży. Podobnie zresztą jak przemysł motoryzacyjny – swoje zakłady ulokowało u nas wielu światowych potentatów z tej gałęzi gospodarki.

Jest jeszcze czwarta inteligentna specjalizacja – jakość życia. Jak jest promowana w kampanii? 

Pojęcie „jakość życia” jest szerokim sformułowaniem i zawiera w sobie wiele różnorodnych aspektów, na które składają się takie obszary, jak: produkcja i przetwórstwo żywności najwyższej jakości, nowoczesna i zrównoważona turystyka, zdrowie i dobrostan, a także przemysł „zielonych” technologii (odnawialne źródła energii, energooszczędne i inteligentne budownictwo). Pod względem turystycznym nasze województwo jest jednym z najatrakcyjniejszych w skali kraju, a nawet Europy. Niezaprzeczalnym atutem jest dobrze rozwinięte ekologiczne rolnictwo oraz zdrowa tradycyjna żywność – jesteśmy krajowym liderem w liczbie zarejestrowanych produktów tradycyjnych, których mamy obecnie 227. Kulinarne tradycje regionu promuje m.in. szlak kulinarny „Podkarpackie Smaki” skupiający miejsca, w których serwowane są zarówno potrawy etniczne, dworskie, jak i te pochodzące z kuchni ormiańskiej, tatarskiej, żydowskiej czy niemieckiej. W 2017 r. szlak zdobył tytuł Siódmego Cudu Polski w plebiscycie magazynu „National Geographic”. Piękne i czyste środowisko naturalne oraz bogate walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne czynią więc z Podkarpacia znakomitą przestrzeń do życia i wypoczynku.

Czy promowanie jakości życia może być atutem w przyciąganiu inwestorów? 

Zdecydowanie tak. Promowanie regionu jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy jest tutaj kluczem. Warto przy tym wspomnieć, że 3 najbezpieczniejsze miasta w Polsce to Rzeszów, Tarnobrzeg i Krosno. Bogate pakiety turystyczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców i inwestorów. Przyjeżdżając do nas w celach biznesowych, po zakończonej pracy mogą zostać tu na dużej i odkrywać wyjątkowe walory regionu: turystyczne, kulturalne i kulinarne. Słynne i medialne hasło „rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady” doskonale opisuje niniejszy trend.

Kampania będzie widoczna także na tradycyjnych nośnikach – bilbordach i w prasie. Czy ma to sens w dobie wszechobecnego internetu? 

Różnorodny dobór nośników reklamy jest przemyślany. Zdecydowaliśmy się na promocję regionu na bilbordach w największych miastach Polski – Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Łodzi – aby wzbudzić reakcję i zainteresowanie ich mieszkańców. Postanowiliśmy uwzględnić w komunikacji hasła powiązane z poszczególnymi miejscami, np. w Łodzi – obierz kurs na rozwój, w Warszawie – nie stój w korkach, zacznij latać, czy w Krakowie – prawdziwa sztuka to podbój kosmosu. Jeśli chodzi o prasę, to ten nośnik gwarantuje nam dotarcie do grupy docelowej, która nadal korzysta z mediów tradycyjnych. Warto przy tym wspomnieć, że nasze działania w mediach dostosowaliśmy do terminów istotnych wydarzeń gospodarczych. Przykładowo aktywność medialna była zwiększona w ramach udziału województwa w Forum Ekonomicznym w Krynicy, a najbardziej intensywna była podczas Kongresu 590, jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju, który w tym roku odbył się po raz trzeci (15-16 listopada) w nowoczesnym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego – G2A Arena.

Czy zaplanowana jest odsłona zagraniczna? Jeśli tak, to na jakich rynkach? 

Obecna kampania promocyjna w 80% dotyczy kraju, ale w ramach pozostałych 20% chcemy dotrzeć do odbiorcy zagranicznego, by pokazać, że szybko, dogodnie i komfortowo może do nas dotrzeć. Kluczem jest tu z pewnością duża dostępność komunikacyjna województwa dzięki Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Rzeszów Jasionka obsługującemu niemal 700 tys. pasażerów rocznie, a także magistrali kolejowej i oczywiście autostradzie A4, łączącej Europę Zachodnią ze Wschodem. Te elementy braliśmy pod uwagę, decydując się na zagraniczne lokalizacje, do których ma docierać nasza kampania. Myślę tutaj o Niemczech (dzięki połączeniom lotniczym Rzeszów jest doskonale skomunikowany z Monachium) i Wielkiej Brytanii. Nie możemy również zapomnieć o Polonii Amerykańskiej, która dzięki bezpośrednim połączeniom lotniczym z Nowego Jorku do Rzeszowa może łatwo i szybko zapoznać się z wyjątkowym potencjałem gospodarczym i turystycznym Podkarpacia.

Które z poprzednich kampanii gospodarczych przyniosły największy sukces? Czy miały konkretne przełożenie na wyniki gospodarcze? 

To pierwsza tego typu kampania gospodarcza regionu. W swoich działania nie skupiamy się tylko na działaniach komunikacyjno-informacyjnych. Niezwykle istotnym elementem jest współpraca z liderami poszczególnych branż działającymi m.in. w klastrach i instytucjach otoczenia biznesu. To dzięki ich wiedzy i doświadczeniu możliwa jest realizacja wspólnych i merytorycznych działań, w tym m.in. misji gospodarczych, zarówno przyjazdowych, jak i wyjazdowych.

Z pewnością jest jeszcze za wcześnie, aby oceniać efektywność obecnej kampanii, ale jestem przekonany, że właściwe zidentyfikowanie potrzeb i odpowiedni dobór narzędzi komunikacyjnych pozwoli nam dotrzeć z określonym przekazem do wybranych grup docelowych.

Obserwuje Pan zapewne kampanie innych polskich i europejskich regionów. Które się wyróżniają? 

Od dłuższego czasu obserwuję rozwój naszego sąsiada, czyli Małopolski. To, w jaki sposób budowana jest marka tego regionu, jest imponujące. Wiele dobrych praktyk staramy się zaadaptować na Podkarpaciu. Kluczowym i strategicznym działaniem było np. odświeżenie komunikacji wizualnej regionu. Teraz Podkarpackie, jako przestrzeń otwarta na rozwój, naukę, kulturę i sport, jest jeszcze precyzyjniej, skuteczniej i efektowniej pokazywane.

Jak region będzie się promować w 2019 r? 

Przede wszystkim konsekwentnie i z określoną koncepcją. Będziemy kontynuować przekaz, że Podkarpacie to atrakcyjne miejsce do życia i pracy. W przyszłym roku chcemy dotrzeć na większą skalę do odbiorców zagranicznych. Mamy na to pomysł i postaramy się go skutecznie zrealizować. Zachęcam do śledzenia naszego fanpage’a Podkarpackie.Przestrzen.Otwarta i odwiedzin nowo tworzonej strony internetowej poświęconej promocji naszego wyjątkowego regionu.

Rozmawiał Andrzej Szoszkiewicz